Bir Bakışta İnsan Kaynakları Yönetimi

Bir İşletmede İnsan Kaynakları Yönetimi Neden Önemlidir?

 • Toplumu oluşturan değerlerin ana topografyası ve can damarı niteliğindeki araçların özellik, nitelik ve farklılığı birbirinden ayrı gibi görülen; aslında parçanın bütününe varıldığı tüme varım terminolojisi, akımı değer ve unsurlarından oluşmaktadır. Bu değerler: insan, sermaye, toprak, bina, yapı makine teçhizat, bilgi, enerji, hammadde gibi birbiri olmadan bir anlam ifade etmeyen işletmelerin kaburgasını oluşturan vizyoner kaynaklarıdır.
 • Tüm bu kaynakları harekete geçiren ve başarısına ivme kazandıran finansal destek projesini adeta uçuşa yönelten, başlı başına donanım ve etkili konuşma biçimi ve sıcaklığı, ikna ve dikkat çekici vurgu ve etkileşim yasası ile ortaya çıkan insan kaynakları yönetimi ve uygulama alanlarıdır.
 • Planlama yönetimi, kaliteli iş gücü potansiyeli işleyişi etkili sunum projeleri, birbirinden bağımsız iş kolu ve işletme araçlarının düşünce ve iş makine uzmanları ile birlik -beraberlik düzeni içinde kaynakların etkili bir şekilde kullanımı, kapasite gelişmişliği ve makro ölçekteki stratejik yapılanma olanakları ile insan kaynakları yönetimi işletmelerin atıl kaynaklarını hızlı ve verimli bir şekilde toplumla kaynaşmasına son derece etkili ve olmazsa olmaz niteliklerinden birisidir.
 • İşletmelerde değişimin ve gelişimin, yeniliğin, modernleşmenin ana merkezine yerleşen insan kaynakları yönetimi, teknolojik gelişmelerle yeni iş departman mekanizmalarının doğması ve sisteme yeni giriş yapan, adapte sürecine katılan tekno iş kollarının varlığı ile insan kaynakları alanında, işletmelerde son zamanlarda daraltan bir seyir gözlense de, insan kaynakları yönetimi işletmelerin ayrılmaz bir parçası, görev alanını bu sayede evrilerek yenileme fırsatı duyan sektörel kan, yeni bir soluk getiren işletme araçları, destekçilerindendir.
 • İşletmelerin çalışanlarının tümü, organizasyonlarının bütünü insan kaynaklarını oluşturur.  Önemli olan insan kaynakları araç ve yöntemlerini tümü ile etkin, verimli ve doğru bir politika ve iş ahlâkı ile yürütmek, işletmenin beşeri ve finansal kaynaklarına olumlu katkıda bulanarak, rasyonel düşünce iklimleri, önerileri sunmak; yeniden inşa değer yöntemi ile atıl kaynakları baştan yaratma potansiyelini kanıtlamaktir. Bizzat insan kaynakları portföyü ile işletme elemanları ve araçlarını yeniden şekillendirmek, yaratmak temel hedeftir. İnsan kaynakları, ses getirerek, yelpazesi geniş bir fonksiyonel düşünce zenginliği yaratarak, yeni dünyada işletmelere can suyu görevi ile, departmanlık görevini zirveye taşıyacaktır
 • İnsan kaynakları yönetimi, içinde yaşattığı ve vizyonu ile değer kattığı işletmelerde, işletme başarı grafiğinin seyrini değiştirmek, başarı grafiğine ivme kazandırmak, pay oranlarını yükselişe geçirmek, marka reklam algısını katlayarak artırmak, vizyoner kimliğine kalite ve parlaklık kazandırma noktasında, işletmelerin gerekli iş ve teknik duruş duyarlılığına  katkıda bulunmak, iş-işlevlerini  gerceklestirmek  için yeterli sayıdaki vasıflı elemanların; ise alınması, eğitilerek sektöre  kazandırılması, yenilenerek rasyonel bir bakış  açısı  ile eğitilerek geliştirilmesi, işletme alanı ve tüm mekanik araçlarına  adapte edilerek motive edilmesi, insan olarak sosyal hayata geri dönüşümünün  katkısının  çoğaltılarak çalışanların  daha da  değer  görmesi gün sonunda, totalde  işletmeye, çalışanlarına  olağanüstü  destek veren iş  hacmi deposu, başarılı departman
 • İnsan kaynakları yönetimi, işletme organizasyonlarının misyonu ve değer katan vizyon anlayışı doğrultusunda, iş gücüne ihtiyacı dahilinde, en optimal bir bakış açısı ve sunduğu yeni destekleri ile, işgücü ve çalışanlarını ödül sistemi ile tatmin etmek, adapte ve psikolojik süreçlerine katkı sağlamak, geliştirmek, yeni ve akılcı düşünce sistemi oluşturmak, işletme
 • Ve iş gücü potansiyel araçlarının devamlılığını sağlamak için; plan, program ve stratejilerin en verimli ve hızlı hali ile işletmeler nezdinde topluma, iş ve tüketici odaklarına olumlu içerik ve politika anlayışı ile kazandıran;   profesyonel bir işletme iş gücü yol ve yöntem planının uygulama araçlarındandır.
 • İnsan kaynakları işletme verimliliği ve kapasite alanlarının daha kaliteli, yetkin bir şekilde ortaya çıkmasında ve görünmeyeni ortaya çıkarma konusunda son derece etkili, iletişim kaynaklarını en üst seviyede kullanan uzman alt yapısı ile göz dolduran tecrübeli hizmetlerin başında gelmektedir.
 • Emek verimliliği, örgüt verimliliği, ahlakı ve sosyal sorumluluk proje desteği ve etik iş prensibi anlayışı doğrultusunda, işletmelerin çalışanlarının ve patronların birbiri içinde ast -üst farkındalığı ve kardeşliği bilinci, örgüt-bireysel alışveriş ve iş yeri disiplini anlayışı ile kişiyi örgüt içinde ya da tek, bireysel olarak işletmeye ve topluma kazandırmak başlıca hedef ve teşvik programları dahilinde gelişen; uzmanlık departmanlarının en nadide ve seçkin hizmetlerindendir.
 • Ekip çalışmasını ve toplam kaliteyi artırmak için atılan her adım, insan kaynaklarının; işletme değer misyonu ve kalitesinin gerçek mimarı olan işletme organizasyonlarının temel mihenk taşı uygulamalarıdır.