İşveren markasının anlamını, işletmeye ve çalışanlara sağlayacağı faydalara geçmeden önce kısaca marka kavramına değinmek yerinde olacaktır. Marka Kavramı Marka, bir..