Hizmetlerimiz

İş Analizi

İş Analizi İş analizleri, insan kaynakları yönetiminin en önemli ve değerli noktalarından biridir. Henüz işletme..

Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi Kariyer yönetiminde çalışana kurum tarafından bir planlama yapılır. İşgören kariyer yönetiminde bir sonraki..

Disiplin Süreçleri

Disiplin Süreçleri Bir topluluğun, yasalarına ve düzenle ilgili yazılı veya yazısız kurallarına titizlik ve özenle..

Motivasyon Yönetimi

Motivasyon Yönetimi Tanım: İsteklendirme, güdüleme. Etki altına almak, harekete geçirmek ve teşvik anlamına gelmektedir. Önceleri..

Yeniden Yapılanma

Yeniden Yapılanma Yeniden yapılanma süreçleri ağırlıklı olarak maliyetlerin düşürülmesi, rekabet koşullarında hız kazanma, iş akışlarının..

Yetenek Yönetimi

Yetenek Yönetimi Yetenek: Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet, istidat. Dışarıdan gelen..

Yetkinlik Yönetimi

Yetkinlik Yönetimi Yetkinlikler; bilgi, beceri ve tutumlardır. Bilgi+Beceri+Tutum(Davranış)= Yetkinlik. Yetkinliklere kısa bir örnek vermek gerekirse,..