Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Değerlendirme merkezi belli bir grup uzmanın, bir takım teknikleri hızlı bir biçimde üreterek, birey ya da grupları değerlendirmeleri süreçlerine verilen addır. Değerlendirme merkezi uygulamaları özellikle orta ve üst düzey yöneticilere uygulanan sistematik süreçlerden oluşmaktadır. Uygulama eğitim ve gelişim, seçme ve yerleştirme, yetenek yönetimi ve terfi süreçlerinde uygulanmaktadır.

Değerlendirme merkezi uygulamalarında kullanılan uygulamalar genellikle;

Vaka çalışmaları, sunum, rol oyun, gerçekleri bulma, grup çalışması, bekleyen işler şeklinde değerlendirilmektedir.

Vaka Çalışmaları: Vaka çalışmalarında genelde iş ile ilgili yaşanılan bir konu verilmekte ve konunun içinde bulunan sorunun bulunarak çözümlenmesi istenmektedir. Bir tek katılımcıya yapılabildiği gibi, aynı anda birden fazla katılımcıya da uygulanabilir. Fakat tek katılımcıya direkt uygulanması daha doğru sonuçları önümüze koymaktadır.

Sunum: Katılımcıya, yapmış olduğu işlere benzer biçimde hazırlanmış bir vaka verilir. Bu vaka ile ilgili görüşlerini yansıtması beklenir.

Rol Oyun: Katılımcıdan istenilen statü ve pozisyona bürünmesi istenir. Örneğin muhasebe şefi olması istenebilir. Verilen konuda bir takım problemlerin olduğu ve ne yapması gerektiği kendisinden talep edilir, beklenir. Karşısında bulunan ikinci kişi tedarikçi veya çalışan pozisyonunda olabilir. Bu tedarikçi veya çalışan sinirli pozisyonda da yer alabileceği gibi karşı tarafı zorlayıcı durumlarda da bulunabilir. Katılımcıdan, olaylara bakış açısı, sorunu hızlı ve yapıcı bir biçimde çözmesi beklenir.

İlginizi Çekebilir:   Motivasyon Yönetimi

Gerçekleri Bulma: Katılımcıya bir takım bilgiler verilir. Bu bilgiler sınırlı olup, katılımcının değerlendiriciye çeşitli sorularak sorarak gerçeği bulması beklenir. Katılımcının analitik düşünce yapısı, olaylara bakış açısı, karar verme, tutumları ve düşünceleri hakkında bilgiler edinilir.

Grup Çalışması: Grup çalışmaları genelde 4-6 ve en fazla 8 kişilik katılımcıya uygulanır. Katılımcılara bir konu verilir ve varılmak istenen hedef tanılandıktan sonra katılımcılardan bir değerlendirme istenir. Aralarından bir kişi grup lideri olarak çıkarak varılan noktayı sunum olarak anlatır. Gözlemciler 40-45 dakika boyunca not alarak durumu analiz eder ve değerlendirirler.

Bekleyen İşler: Katılımcının bulunduğu pozisyonun gereklerine göre ya da bir benzer pozisyona sahip olmasıyla birlikte, bekleyen işleri önceliklendirmesi istenir.

İnsan kaynaklarıyla ilgili danışmanlık almak için 0850 255 18 62 numaralı telefonumuzu arayabilir veya info@hrjoint.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

    Content Protection by DMCA.com