Disiplin Süreçleri | Hrjoint İnsan Kaynakları

Disiplin Süreçleri

Disiplin Süreçleri

Bir topluluğun, yasalarına ve düzenle ilgili yazılı veya yazısız kurallarına titizlik ve özenle uyması durumu, sıkı düzen, düzence, düzen bağı, zapturapt. Kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin bütünü olarak tanımlanmıştır.

Kuruma uygun olacak biçimde ve yasaların verdiği izinler doğrultusunda disiplin yönetmeliği uygulanabilir. Ve böylece işletme disiplin yönetmeliği ile daha düzenli bir yapıya kavuşturulabilir. Başlıca disiplin cezaları;

İhtar-Uyarma-Kınama-Ücretten Kesme-Zarar Tazmini-Görevden Alma-Geçerli Sebeple Fesih-İşten Çıkarma-Tavsiye Mektubudur.

Ayrıca; İşyeri etik kuralları, gizli bilgilerin korunması, adil çalışma ortamının oluşturulması, kılık-kıyafet, çalışanın hakları, çalışanın sorumlulukları, yasakları, sicil amirlerinin yetkileri gibi süreçleri de içermektedir.

admin