İşletmeye Özel İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Stok kodu: 435787 Kategoriler:

Açıklama

İşletmeye Özel İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Amacı

 • İşletme sahibi veya üst düzeylerin talepleri sonucunda, işletmede görevli insan kaynakları profesyonellerine detaylı bilgi aktarımlarını sağlayarak; İKY destek sağlamak.
 • İşletme bünyesinde eğitimlerin verilerek daha hızlı ve yarı danışmanlık biçiminde verilmesi sonucunda yüksek verimlilik almak.

Kimler Katılmalı

 • İşletme sahipleri
 • Üst düzey yöneticiler
 • İnsan kaynakları profesyonelleri
 • İnsan kaynakları dışından diğer departman çalışanları (Kurumsal iletişim, satış ve pazarlama, üretim vb.)
 • İşletme içinde insan kaynaklarına geçme niyeti olan veya geçebilecek düzeyde kişiler

Eğitim İçeriği

 • Kısa, Orta Ve Uzun Dönemde İşletme Stratejileri
 • İnsan Kaynağı Planlaması
 • Norm Kadro, Yedekleme
 • Misyon, Vizyon Ve Değerler
 • İş Analizleri ve Tasarımı
 • İş Tanımları Ve İş Gerekleri
 • Yetkinlikler (Temel, Mesleki, Yönetsel)
 • İş Değerleme Süreç ve Uygulamaları
 • Ücret Sistemleri Yönetimi
 • Disiplin Yönetmeliği
 • Performans Değerlendirme
 • Performans Yönetim Sistemi
 • Kariyer Politikaları Ve Yönetimi
 • Eğitim Ve Gelişim Yönetimi
 • Takdir Ve Ödüllendirme Yönetimi
 • Bordrolama Ve Personel Özlük İşlemleri
 • Prosedürler, Yönetmelikler, Talimatlar, Formlar, Yönergeler
 • Kariyer Siteleri
 • Reorganizsayon (Yeniden Yapılanma)
 • Organizasyon Şemaları
 • Deneme Süreleri Değerlendirmeleri
 • Mülakat Değerlendirme Formaları
 • Tutanak, İhtar, Uyarı, Kınama Ve Disiplin Yazılarının Örnekleri
 • İşveren Markası Yönetimi
 • Örgütsel Bağlılık Çalışmaları
 • Motivasyon Uygulamaları
 • Gizli Müşteri Uygulamaları
 • Yetenek Yönetimi

Eğitim Tarihi ve Süresi

 • Eğitimler işletmedeki yöneticilerin isteği dahilinde şekillenmektedir.
 • Her modülün eğitim süreleri farklı olduğundan, talep sonucuna net süreler ortaya çıkmaktadır.

Eğitim Yeri

 • Eğitim yeri tamamen işletmenin istemiş olduğu yerde yapılmaktadır.
 • İşletmenin kendi yeri olabileceği gibi farklı yer ve lokasyonda yapılabilmektedir.

Katılımcı Sayısı

 • Sınır yok.

Eğitmen / Uzman

 • Emin BAYRAK – Cengiz ÇOLAK – Murat UNAY

Kayıt Olma ve Eğitim Ücreti

 • Eğitim talebinde bulunan işletme 0850 255 18 62 numaralı telefonumuzu aramalı ya da info@hrjoint.com adresine isteklerini belirten bir E-Posta göndermelidir.
 • Bizler geri dönüş sağlayacağız. Eğitim ihtiyaç analizi yaparak hangi eğitimlerin öncelikli olduğu konusunda mutabakata varılabilmektedir.
 • Eğitim ihtiyaç analizi yapıldıktan sonra hem eğitim konularını hem de ücret bilgilerini içeren E-Posta tarafınıza gönderilmektedir.
 • Onay vermeniz halinde eğitim süreci başlatılmaktadır.

Ek bilgi

Eğitim

İşletmeye Özel İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi