İnsan Kaynakları Alanları

İnsan kaynakları son yıllarda birçok kurumsal firmada aktif olarak çalışan departmanlardan biridir. İnsan kaynakları alanları ise hemen hemen her sektörü içine alır. Ticaret ya da hizmet her alanda firmaların kurumsal olma çabası ya da kurumsal olma durumunu sürdürmek amacı ile insan kaynakları yönetimi büyük önem taşır. Firmaların personel alımlarında, personel işten çıkarmalarında insan kaynakları bölümü diğer bir adı ile personel servisi kısmı ilgilenir. İhtiyaç duyulan personelin olması gereken departman yönetimi ile görüşmesi öncesi insan kaynakları ile görüşmesi gereklidir.

İnsan kaynakları alanları olarak departmanı işe alınacak personel ile ilk görüşmeyi yapar. Bu görüşme esnasında firmanın genel yapısına uyumlu olup olmama durumu, personelin yeterli beceriye sahip olması durumu gibi kriterler değerlendirilir. Ardından ise ilgili bölüm yöneticileri ile personel adayının görüşmesi sağlanır.

Bir kurumsal firmanın faaliyeti esnasında hedef kardır. Bu kar yapma durumu özellikle son yıllarda yaşanan rekabet nedeni ile farklılaşmayı getirmiştir. İnsan kaynakları servisi ise bir kuruluşun daha iyi performansa sahip ve daha uyumlu personellere sahip olmasını amaçlar. Bu hedefle kurumsal firmalarda insan kaynakları alanları son derece geniştir. Personellerin aralarındaki uyum, kaynaşma, evraklarının hazırlanması, alışma sürecinde çeşitli faaliyetler planlama şeklinde sıralanmaktadır.

İnsan Kaynakları Görev ve Sorumlulukları

İnsan kaynakları çalışanları sosyal platformlarda ve işçi bulma sitelerinde araştırmalar yaparlar. Bunun sonucunda şirketlerine en uygun çalışanları bulurlar. Bunun dışında çalışanların ilişkileri, bordro hazırlama, maaşların hesaplanması gibi konuları da insan kaynakları yapmaktadır.

İnsan kaynakları yöneticileri şirketin menfaatleri doğrultusunda işe alımlar yapmak için planlama yapmaktadırlar. Bunun dışında şirketin misyon ve vizyonlarına uygun faaliyetler yürütürler. Çalışanların işe alım süreçlerinden sorumludurlar. İş yerlerine en uygun çalışanı almak ile yükümlüdürler. İş başvurusu yapan kişilerin eğitim durumları ve adayların deneyimleri ile ilgili incelemeler yaparlar. İşe alınacak kişilerin referans bilgilerini ve referansların doğruluğunu kontrol ederler. İşe alınacak kişileri ve başvuruları reddedilen kişileri aramakla görevlidirler. Bunun dışında iş yeri ile ilgili belirli raporlamalar da yapmaları gerekir.

İnsan kaynakları alanı ile ilgili yani insan kaynakları yönetimi bölümü eğitimi almış kişiler birçok ders ve konuya hâkim olarak mezun olurlar. İnsanların iş yerine olan uyum süreçleri, daha fazla verimlilik için yapılması gerekenler gibi birçok fikir ile eğitim tamamlanır. Ardından çalışma sürecinde ise kişinin insan kaynakları görevleri hakkında bilgi sahibi olması gereklidir. İnsan kaynakları görev ve sorumluluklarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.

 • İnsan kaynakları servisi personellerin verimliliğini arttıracak yenilikler geliştirir,
 • Personel özlük dosyalarını oluşturur ve kanunlara uygun olarak düzenler,
 • Personel izinlerini, hasta olmalarında raporlarını sisteme kayıt eder,
 • İlgili departman yöneticisine personel ile ilgili rapor hazırlar,
 • Personel ile ilgili durumlarda tutanak, savunma ve ihtar evraklarını düzenler,
 • Personellerin kıdem ve ihbar gibi hesaplamalarını hazırlar,
 • Personel giriş ve çıkış işlemlerini kanuna uygun olarak gerçekleştirir,
 • Firmanın personel ihtiyacına göre uygun personel için ilan verir,
 • İşe alınma sürecinde başvuru yapan adayların referans kontrollerini yapar,
 • Yeni personellerin alışma sürecinde ilgili ortamları sağlar,
 • SGK ve iş kur gibi resmî kurumlara personel evraklarını doğru ve vaktinde ulaştırmak,
 • İş güvenliği ve yasalara uygun olarak takip yapmak,

İnsan Kaynakları Görevlisi Nasıl Olunur?

İnsan kaynakları alanları yani insan kaynakları yönetimi bölümünde çalışmak için ilgili eğitimi almak gereklidir. Devlet üniversiteleri, özel üniversiteler ve özel kurslarda eğitim alınarak insan kaynakları görevlisi olunur. Kişinin mesleğin genel yapısına uygun olup olmadığına eğitim öncesi kendisinin karar vermesi gereklidir. Bu nedenle analiz yeteneği güçlü, raporlama yapabilen, insan ilişkileri iyi ve özverili çalışabilecek kişiler başarılı bir insan kaynakları elemanı olurlar. Aynı zamanda insan kaynakları elemanlarının ekip çalışmasına yatkın olması gereklidir.

 • Organizasyon ve planlama konusunda yetenekli olunmalıdır.
 • Yazılı veya sözlü olan iletişim bağlantılarını etkin şekilde kullanmak,
 • Mesleki gelişime önem vermek ve öğrenmeye açık olmak,
 • Problemler karşısında çözüm odaklı olmak.

Tüm bu özelliklere sahip kişiler insan kaynakları yönetimi bölümünde görev alabilir. Kurumsal firmalar için büyük önem taşıyan insan kaynakları servisi personelin verimliliğini arttırmak için görevini sürdürür. Kurumların karlılık oranı personellerinin başarısına bağlıdır. Bu nedenle de iş alımları söz konusu olduğunda profesyonel kişilerin görev alması gereklidir.

İnsan Kaynakları Görevlisi Kime Denir?

Bir işletme veya kurumun ister ürün satışı ister hizmet satışı yapsın kalifiye personellere ihtiyacı vardır. Personel alımlarında ise konuda uzman ve bilinçli kişilerin görev alması gereklidir. Firmaların karlılık oranını personellerin performansı doğrudan etkiler. İlgili personelin yetenekleri ve tecrübesi doğrultusunda uygun pozisyonda işe başlaması gereklidir. İnsan kaynakları görevlisi tüm bu planlamayı ve uygulamayı yapan kişilere denilir.

Personellerin uyum sürecinde karşılarına çıkan sorunlara da yine insan kaynakları görevlisi çözüm bulur. Genel olarak düzgün ve uyumlu çalışma ortamının sağlanmasında asıl göre insan kaynakları görevlisinindir. Özellikle son yıllarda kurumsal birçok firmada insan kaynakları servisi en önemli departmanlardan biridir.

İnsan kaynakları yönetimi işletmeler için farkındalık gerektiren bir bölümdür. İşletmenin amaçlarına misyon ve vizyonuna göre doğru hedeflerin seçilmesi ve stratejilerin uygulanmasında insan kaynakları büyük önem taşır. Yönetmek çok iyi vasıflara sahip olmayı gerektirir bunun yanında kişilerin yöneticilik yapabilmesi için önce kendini yönetmesi gerekmektedir. Yönetici olacak kişilerin davranışlarına ve hareketlerine özen göstermesi gerekir. İnsan kaynakları yönetimi işletmeler için oldukça önemli bir bölümdür.

İşletmenin politikalarının belirlenmesi, hedefler oluşturulması, bu hedeflere doğru adımlar atılması tamamen insan kaynakları bölümünün görevleri arasındadır. Bu sebeple işletmenin fonksiyonları, Ar-Ge, tasarım, finansal konuların tamamı insan kaynaklarını ilgilendirmektedir. Yani işletmelerin yolun başından sonuna kadar insan kaynakları yönetiminde olması gerekmektedir.

İnsan Kaynakları yönetimi yapacak kişilerin şu bilgilere sahip olması gerekmektedir.

 • İş güvenliği
 • Eğitim
 • Bordro ve uygulamaları
 • Çalışma mevzuatı
 • Bütçeleme
 • Değişimi yönetebilme
 • Eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesi
 • Eğitimin yönetilmesi
 • İşe alım süreçlerinin bilinmesi
 • Kalite yönetimi sistemlerinin bilinmesi
 • İş analizlerinin bilinmesi
 • Karar verme becerisine sahip olma
 • Kariyer ve yeteneklerin yönetilmesi
 • Genel ekonomi ve işletmecilik hakkında bilgi sahibi olma
 • Çevre koruma önlemleri hakkında bilgi sahibi olma
 • İnsan kaynakları bilgi sistemi yönetiminin bilinmesi
 • Özlük uygulamalarının bilinmesi
 • Personel devamlılıklarının kontrol edilmesi
 • Planlama ve organizasyon işlerinde becerikli olma
 • Sunum becerisinin bulunması
 • Stres altında çalışabilmeyi başarma
 • Toplu iş sözleşmeleri ile ilgili bilgi sahibi olma
 • Ücret sistemleri hakkında bilgi sahibi olma

İnsan Kaynakları Departmanı Nasıl Çalışır?

İnsan kaynakları departmanları işe alma süreçlerini takip eden, İşe alınan kişilerin adaptasyonunu sağlayan ve eğitimlerini veren kişilere verilen genel isimdir. İnsan kaynakları departmanı tüm personelin işletmeye faydalı bir şekilde çalışmasını sağlayan departmandır.

İnsan kaynakları işe alımlar için iş ilanları oluşturmaktadır. İlan oluşturulacak pozisyonun düzgün bir şekilde anlatılması oldukça önemli bir konudur. Yapılacak işlerin ve işlerin doğurduğu gerekliliklerin düzgün bir şekilde anlatılması gerekmektedir. İşe başvurular arasından uygun adayların seçilmesi oldukça önemli bir konudur. İnsan kaynakları yönetiminin yaptığı iş de tam olarak budur. İşe başvurumlar arasından en uygun adaylar seçilir ve adaylar mülakata çağrılır. Yapılan elemeler sonucunda en iyi adaylar seçilmektedir. Binlerce özgeçmiş arasından uygun olanlar seçilir ve mülakata çağrılır. Geriye ise uygun adayların şirkete çağrılarak mülakat yapılması kalmaktadır. Mülakat sürecinde insanları tanımak ve analiz etmek oldukça önemlidir. Kişiler şirket için uygun olacak mı şirketin menfaati için iyi bir aday mı bu gibi soruların doğru analiz edilmesi ve en uygun adayın seçilmesi gerekmektedir. İdeal adayı bulduktan sonra insan kaynakları için diğer önemli konular başlamaktadır. İşe alınan kişinin tüm evraklarının eksiksiz olarak işe alınan tarafından tamamlanması gerekir. Daha sonra insan kaynakları tarafından ise özlük dosyaları hazırlanır. Tüm bunlardan sonra oryantasyon programı başlar. İşe alınan kişinin çalışanlar ile tanıştırılması ve çalışılacak yerin küçük bir eğitimle tanıtılması kişilerin aidiyet duygularını arttırır ve işe daha kolay adapte olmalarını sağlamaktadır.

Şirket içerisinde herkeste ekip ruhu olmayabilir. Ekip ruhunu oluşturma işi de insan kaynaklarının görevlerinden bir tanesidir. Ekip ruhu oluşturma şirket menfaatleri adına oldukça önemlidir.

Profesyonel işletmelerde raporlamalar oldukça önemlidir. Departmanların aylık masrafları, çalışan değişimleri, şirketteki kadın erkek çalışanların oranları gibi raporlamalarda insan kaynakları tarafından yapılmaktadır. Çünkü işverenler düzenli olarak bu raporları görmek istemektedir. Ayrıca şirket adına bu raporlar geleceği görebilmek adına oldukça önemlidir.

İnsan kaynakları şirketlerin çalışanlarını belirleyen, iş başvurusu yapmaya gelen adayların şirkete uygun olup olmadığını belirleyen, uygun görülmesi halinde işe alan, işe aldıkları personellerin taleplerini karşılayan departman olarak bilinmektedir. Bu departmanda çalışan bireyler aynı zamanda şirketin temelini oluşturmaktadır. Şirketin geleceği bu kişilerden sorumludur. İş başvurusu yapan kişileri değerlendiren bu departman firmaya uygun kişileri seçmek için oldukça titiz davranmaktadır. Zira yapacakları bir hata şirketteki işlerin aksamasına neden olabilmektedir.

Bu departmanda çalışan kişilerin bir başka görevi de iş başvurusuna gelen kişilerin teslim ettiği CV dosyalarını incelemektir. Bu dosyalar yardımıyla şirkete uygun kişiler seçilmekte ve ön görüşmeye çağrılmaktadır. Tabi ki iş burada da bitmiyor. Ön görüşmeye gelen kişilerle tek tek görüşen departman personelleri doğru kişiyi seçmek için büyük çaba harcamaktadır.

Bu departmanda çalışmak isteyen kişilerin iş bulma zorunu neredeyse yok gibidir. Özellikle uzman ve sertifikası olan kişiler bu bölümde ilerleyebilirler. Geleceğin meslekleri arasına giren bu meslek sayesinde oldukça iyi maaşlar kazanmak mümkün olabilmektedir. Bu güzel maaşları kazanmak için yapılması gereken en önemli şeylerin başında ise tecrübe ve azim gelmektedir. Uzun süre aynı şirkette başarılı olarak çalışan kişiler yöneticilik vasfına erişebilir. Bu vasıf sayesinde maaşlarında da ciddi bir artma söz konusu olabilir.

İnsan Kaynakları Departmanında Çalışmak için Neler Gerekli?

İnsan kaynakları yönetiminden mezun olan kişiler şirket bünyesinde çalışabilmektedir. Aynı zamanda bakanlıkların veya belediyelerin insan kaynaklarında çalışmak için yine bu bölümden mezun olmak yeterli olacaktır. Gerekli bilgi ve donanım ile bu bölümde oldukça başarılı olabilmektedir. Bu departmanlarda çalışmak için aynı zamanda uzman olmak ilerisi için sizlere büyük katkı sağlayacaktır. Gerekli sertifika programlarına katılarak uzmanlık sertifikası alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bu yolda göstereceğiniz azim ve inançtır.

İnsan Kaynakları Sertifikaları Ne İşe Yarar?

Bu departmanda kariyer isteyen kişilerin mutlaka alması gereken uzmanlık eğitimleri vardır. Bu uzmanlık eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar sertifika almaya hak kazanırlar. Bu sertifika kişinin bu departmanda daha yükselmesini veya iş bulma konusunda oldukça yardımcı olmaktadır. Sertifika, günümüzde bu departmanda olmazsa olmazların başında yer almaktadır.

İnsan Kaynakları Ne Kadar Maaş Alır?

Bu departmanda çalışan kişilerin maaşları oldukça dikkat çekicidir. Destek personeli asgari ücret civarında maaş alırken işinde ilerleyen personel ortalama 3000 ile 3500 TL maaş alabilmektedir. Yıllardır bu işte çalışan ve uzman olan kişilerin maaşı ise 5000 TL ile 8000 TL arasında değişmektedir. Bu işlerde yüksek maaş almak için tecrübe ve deneyim şarttır. Tecrübe ve deneyimi olan kişiler bu sektör sayesinde iş bulma sorunu yaşamazlar ve yüksek maaşlar elde edebilirler.

İnsan Kaynakları Çalışma Alanları

İnsan kaynakları çalışma alanları oldukça geniştir. Bu bölümden mezun olmuş veya bu bölümünün uzmanlık sertifikası olan kişiler kolaylıkla iş bulabilirler. Ülkemizde ve dünya genelinde oldukça popüler olan bu bölümün çalışma alanları da oldukça geniştir. Bu bölümde çalışmak isteyen kişiler devlet dairelerinde KPSS sınavı ile iş bulabilirler. Ayrıca bakanlığa bağlı kuruluşlarda da iş bulabilme potansiyeli vardır. Bu bölümde okuyan veya bu bölümde çalışmak isteyen kullanıcılar aynı zamanda kamu da iş bulabilirler. Fakat kişi devlet dairesinde çalışmak istemeyebilir. Daha esnek çalışma saatlerinin olduğu özel sektörde iş bulabilir. Çeşitli firmalarda veya uluslararası alanda faaliyet gösteren firmalarda iş bulabilirler. Yukarıda da yazıldığı gibi oldukça farklı alanlarda iş olanakları bu bölüm için mevcuttur.

İnsan Kaynakları Yöneticisi Ne İş Yapar?

İnsan kaynakları yöneticisi alanında uzman ve tecrübeli kişilerdir. Şirketin ileriye dönük hedefleri için planlama yapan bu yöneticiler, tüm departmanlar arasında köprü görevi görmektedir. Şirketin çalışma alanına uygun kişileri belirlemede baş rolde oynayan bu kişilerin firmaların olmazsa olmaz çalışanlarındandır. Şirket bünyesinde çalışan her türlü çalışanın tüm çalışma hayatı bu kişilerden sorumludur. Özellikle firmaların birçoğunda yapılan psikolojik baskı, taciz gibi olayların engellemesinde görevli kişilerdir. Şirketin işçileri işten alma ve işten çıkarma yetkileri de yöneticiden sorumludur. Ayrıca şirket çalışanlarının performanslarını da incelemektedir. Şirkette çalışan başarılı kişilere bu yöneticiler ödül verebilir veya aynı şekilde şirkette iyi çalışmayan veya yapılmaması gereken işlere bulaşan kişilere gerekli cezaları verebilir veya bu kişileri işten çıkarabilir.

İnsan kaynakları yönetimi ve yönetim danışmanlığı ile ilgili bilgi almak için 0850 255 18 62 numaralı telefonumuzu arayabilir veya info@hrjoint.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Ayrıca insan kaynakları, yönetim ve design thinking eğitimlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Content Protection by DMCA.com