İnsan Kaynakları Eğitimi

insan kaynaklari egitimi

İnsan kaynakları yönetimi bir bilim dalı olup, ülkemizde bu bilim dalına yönelik eğitimler fakültelerde 2 yıllık yüksekokul, 4 yıllık üniversite ve 2 ya da duruma göre 4 yıllık doktora biçiminde insan kaynakları eğitimi  okutulmaktadır. Bu bilim dalı diğer disiplinler ile bazen direkt bazen de dolaylı bağlantılıdır.

Örneğin bordrolama süreçlerinde insan kaynakları departmanının bir muhasebeciye (mali müşavire) ihtiyacı vardır. İşe direkt müdahalesi söz konusudur ve doğrudan bağlantılıdır. Bazen de insan kaynakları süreçlerinde işgörenlerin tek tek veya topluca morallerinin yükseltilmesi süreci sosyoloji gibi ya da psikoloji gibi bilimlerle duruma, zamana, mekâna ve ihtiyaçlara göre dolaylı ya da doğrudan ilgilidir.

insan kaynaklari egitimi 2

İnsan kaynakları eğitimi çok geniş bir eğitim alanına sahiptir. Bu eğitimi alacak kişilerin birçok yönünün gelişmesi beklenir. Özellikle üniversitelerde sayısal eğitimler, sözel eğitimler ile birlikte kısmen sosyoloji ve psikoloji ile birlikte eğitim bilimleri üzerine öğrencilere aktarımlar yapılmaktadır.

Eğitimi alırken veya eğitim süreçleri tamamlandığında bunlara ilave olarak kişisel gelişim programlarına katılmak yarar sağlamaktadır. Yönetici yetiştirme ve yönetici geliştirme programları buna örnek olabilir. Ayrıca yine bu eğitimlere ilave olarak office programlarını temel düzeyden ileri düzeye çıkaran eğitimler, yabancı dil eğitimi, bütünsel bakış açılarını geliştiren eğitimler, analitik eğitimler ve topluluğa hitabet eğitimleri örnek verilebilir.

Üniversitelerde herhangi bir iş yeri olmadığından dolayı öğrencilere daha çok kitabi bilgiler ile formüller aktarılır. Uygulama yapılabilse ki bu gerçekten zor olmakla birlikte mümkün. O zaman insan kaynakları üzerine eğitim alan öğrenciler çok daha başarılı bir biçimde iş hayatına başlayabileceklerdir.

Üniversitelerde uygulamalara yönelik insan kaynakları eğitimleri verilemediğinden ve aynı şekilde iş yerlerinde staj programlarının az ve yetersiz olmasından dolayı firmalar bu açığı görerek eğitimler tasarlamaktadırlar.

Ülkemizde iş yerlerindeki özellikle insan kaynakları süreçlerinde staj programları ağırlıklı yetersiz kalmaktadır. Staj programlarının genişletilmesi, geliştirilmesi ve daha çok uygulamaya yönelik yapılması hem çalışanların gelişimi açısından hem de işletmelerin daha kalifiye personelleri elde tutması açısından son derece önemlidir. İşverenler, ancak bilgili, deneyimli ve azimli çalışanlarla daha kaliteli ürün veya hizmet üretebilirler.

Genelde insan kaynakları yönetimi okuyan kişilerin iş hayatında özellikle de bordrolama süreçleri, performans yönetimi süreçleri ve ücret yönetimi sistemleri gibi insan kaynaklarının alt fonksiyonlarını yerine getirirken (uygulamalarda) zorlandıkları görülmektedir. Okullarda öğretilen insan kaynakları eğitimi yukarıda da belirttiğimiz gibi sadece kitabi bilgilere dayalı olduğundan yani uygulamaların sınırlı olmasından ya da hiç olmamasından dolayı yeni bir eğitim ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Hem ülkemizde hem de dünyada insan kaynakları üzerine birçok kurum, sertifika programları, eğitim programları, çevrimiçi programlar, insan kaynakları fonksiyonlarının alt kırılımları olan (ücret yönetimi, iş değerleme, performans yönetimi, işveren markası, yetenek yönetimi) gibi eğitimler düzenlenmektedir.

Eğitim süreçlerinde, özellikle insan kaynakları üzerine danışmanlık firmaları ile insan kaynakları üzerine eğitim veren firmaların sağlayacağı katkı diğer eğitim kurumlarından daha fazla olacaktır. Kendisini insan kaynakları bilimine adamış ve bu yönde tüm emeklerini harcayan işletmelerin çok daha fazla bilgi aktaracakları aşikârdır.

İnsan kaynakları üzerine danışmanlık yapan firmalar, sürekli farklı firmalara danışmanlık yaptıklarından dolayı, işletmelerdeki olumlu ve olumsuz yönleri, zayıf ve güçlü yönleri, ileriye dönük yapılması gerekenleri veya yapılmaması gerekenleri daha fazla görebilmektedirler. Yine bu danışmanlık firmaları defalarca tekrar eden süreçleri filtreleyerek uzman olacak adaylara sağlıklı bir şekilde süreçleri aktarabilmektedirler.

İnsan kaynakları eğitimi süreçlerinde özellikle eğitim süreçlerindeki danışmanlık firmaları uygulamaya yönelik eğitimler verebilirse, adaylar işletmelerine döndüklerinde çok fazla yardım almadan ya da hiç yardım almadan insan kaynakları süreçlerini ve fonksiyonlarını sağlıklı ve döğru bir şekilde yerine getirebilirler.

Hrjoint insan kaynakları da insan kaynakları eğitimi düzenlemektedir. Hazırlanan eğitimler büyük bir özveriyle sadeleştirilip, uygulamaya dönük olacak şekilde tasarlanmaktadır. Eğitimler tüm insan kaynakları süreçlerini kapsayacak şekilde olabileceği gibi daha çok alt fonksiyonların teker teker yapılması şeklinde de gerçekleştirilmektedir.

Hrjoint de insan kaynakları eğitimi verilmektedir. Bunlar;

 • İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programı
 • İşletmeye Özel İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
 • Birebir İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
 • Bordrolama Eğitimi / Kurumlara Özel
 • Personel Özlük İşleri ve Bordrolama Eğitimi
 • Eğitim ve Gelişim Yönetimi Eğitimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Planlaması ve İşgören Seçimi
 • İş Analizi ve Tasarımı Eğitimi
 • İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Eğitimi
 • İşveren Markası Yönetimi Eğitimi
 • İşveren Markası Yönetimi Eğitimi / Kurumlara Özel
 • Kariyer Yönetimi Eğitimi
 • Performans Yönetim Sistemleri Eğitimi
 • Yetenek Yönetimi Eğitimi
 • Yetkinlik Yönetimi Eğitimi / Kurumlara Özel
 • Yetkinlik Yönetimi Eğitimi
 • Uygulamalı Design Thinking Eğitimi / Kurumlara Özel
Content Protection by DMCA.com