İnsan Kaynakları Nasıl Olunur?

İnsan kaynakları özellikle genç neslin ilgi duyduğu bölümlerden bir tanesidir. İnsan kaynakları kolay bir meslekmiş gibi görünse de bazı zor bölümleri bulunmaktadır. Çalıştığınız firmanın profilini iyi anlamanız ve çalışan personel profilini de iyi anlayıp çalışanları buna göre seçmeniz gerekmektedir. İnsan kaynakları yatırımını her daim insan üzerine yapmayı hedeflemektedir. İnsan kaynaklarında ürün insandır. Bunun yanında stratejik olmanız da oldukça önemlidir. Çalıştığınız ekip ve firma için sürekli planlar yapmalısınız. İnsan kaynakları işe alınacak kişiler ile tanışır ve işe alınacak en doğru kişiyi belirler. Uzun vadede iş yerine verimli olacak kişinin seçilmesi oldukça önemlidir. Bunun için gerekli sezgilere ve kabiliyete sahip olmanız gerekmektedir.

İşe alımlar için ilanlar oluşturmak da insan kaynaklarının görevleri arasında yer almaktadır. İşe alınacak kişiler için pozisyonun ne olduğu aranan nitelikler ve işe alım sürecinde nelerin gerektiğini doğru bir şekilde vurgulamak çok önemlidir.

İş başvurularında pek çok iş başvurusu arasından en doğru kişinin seçilmesi oldukça önemli bir süreçtir. Seçilen adaylarla tanışılması kişileri tanımak ve işe uygun olup olmadığının analiz edilmesi gerekir. Uygun insanları işe almak, işe alınan insanları ortama ve işe adapte etmek insan kaynaklarının görevleri arasındadır. Bunun yanında eğer kişiler iş için uygun değilse ve artık fayda sağlamıyorsa işten çıkarmaları da insan kaynakları yapar. Mülakatlar sırasında insanları değerlendirebilmek oldukça önemlidir. Ekip çalışmasına uygunlar mı, dominant ya da içe dönük kişiler mi işi yönetebilirler mi bunların iyi analiz edilmesi gerekir. Bunların yanında işe alımlardan sonra oryantasyonu sağlamak ve kişileri yönetmek de gerekir.

İnsan kaynaklarının tek başına elemanı sevmiş olması ya da elemana ısınmış olması yeterli değildir. İşe alınacak kişinin istenen nitelikleri sağlaması da oldukça önemlidir. Firmanın da alınacak personeli onaylaması ve personelin işe uyum sağlaması gerekir. İnsan kaynakları tarafından adaptasyon sürecinin iyi yönetilmesi şarttır. İşe alınan personelin işe alışma sürecinde yanında olmak, yardımcı olacak kişilerle kontak kurmasını sağlamak gerekmektedir. İşe alım süreçlerinde işe alınacak personelin özlük dosyalarını hazırlamak da insan kaynaklarının görevleri arasındadır.

İlginizi Çekebilir:   İnsan Kaynakları Eğitimi Nedir?

İnsan Kaynakları Nelerdir?

Endüstri 4.0 çağında bile firmaların en değerli kaynağı insandır. Bazı meslekler günümüzde ölmeye başlamışken bazıları ise yükselmeye başlamıştır. Firmalar doğru kişileri bünyelerine katmak ve doğru kişiler ile çalışabilmek için sürekli yarış halindedirler. Bir işletmenin ürün ya da hizmet üretebilmesi için en önemli kaynağı insandır. İnsan kaynakları firmalar içerisinde doğru işe alımları ve personelin yönetimi ile görevlidir.

İnsan kaynakları sanayi devrimi ile daha çok değerlenmiştir. 19. Yüzyılın sonlarında personel yönetimi ofisleri ortaya çıkmıştır ve bunlar insan kaynaklarının temelini oluşturur. Bu tarz personel yönetimi ofislerinin amacı en az maliyetle ve en yüksek verimle çalışacak personelleri bulma isteğidir. 1912’de Taylor’un ortaya attığı bilimsel yöntem ile insan kaynakları daha çok gelişmeye ve ilerlemeye başlamıştır. Zamanla Taylor’un görüşü geçerliliğini yitirmiş ve yerini başka görüşler almıştır. Sanayi devriminde verimlilik ile birlikte insanların psikolojilerinin de önemi anlaşılmıştır.

İnsan Kaynakları Operasyon Uzmanı Ne İş Yapar?

Operasyon sorumlusu, operasyonun başında olan ve bu operasyonu yöneten kişilere denmektedir. Operasyon sorumlusuna;

 • Operasyon destek elemanları
 • Operasyon şefleri
 • Operasyon uzmanları bağlı olarak çalışırlar.

Operasyon sorumluları üretim, lojistik ve verimlilik gibi konulardan sorumludurlar. Operasyon sorumlularının görevleri şu şekildedir;

 • İş sürecinin planlanması, iyileştirilmesi ve yönetilmesini sağlamak
 • İşverenin ya da yönetimin koyduğu hedeflere ulaşılmasını sağlamak
 • Depo, lojistik ve stok gibi süreçlerin takip edilmesini sağlamak
 • Tedarik zincirini takip etmek ve düzenlemek
 • Destek faaliyetleri ile ilgilenmek ve planlamak

Operasyon sorumlularının çalıştığı yerlere göre farklı eğitimler almaları gerekmektedir. Eğer operasyon sorumluları üretim sektöründe çalışacaklarsa dört yıllık eğitim almaları gerekir.

İşverenlerin operasyon sorumlularından beklediği görevler şu şekildedir;

 • Lojistik, tedarik zinciri, operasyonlar gibi konularda bilgi sahibi olmaları beklenir.
 • İngilizce bilmeleri oldukça önemlidir.
 • En az 5 yıllık bir deneyimleri olması gerekir.
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olması şarttır.
 • Sevk ve idare konusunda oldukça başarılı olması gerekir
 • Planlama ve organizasyon konusunda başarılı olması gerekir
 • Sözlü ve yazılı iletişimin iyi olması beklenmektedir.
 • Hizmet operasyonları ve perakende operasyonları konusunda bilgili olması gerekir.

Content Protection by DMCA.com