İnsan Kaynakları Yönetimi Amaçları

insan kaynaklari yonetimi amaclari

İnsan kaynakları yönetiminin birçok amacı vardır. Bunlardan kısaca bahsetmemiz gerekirse, ilk olarak, işletme içerisindeki işgücü mekanizmasını en doğru şekilde ilerletmek ve geliştirmektir. İnsan kaynakları yönetim departmanının bir başka genel amacı ise, işletmede çalışanların başarılı olmasını buna bağlı olarak da uzun vadede işletmenin başarılı olmasını sağlamaktır. İnsan kaynakları yönetimi genel olarak bu iki amaç etrafında şekillenmektedir.

Aynı zamanda, insan kaynakları yönetimi, işletmenin etkililiğini ve gücünü arttırmayı amaçlamaktadır. İşletmenin gücü diye bahsedilen bu güç, bir işletmenin sahip olduğu tüm kaynakları en iyi şekilde kullanarak hedeflerine ulaşma gücüdür. Ek olarak, insan kaynaklarını etkin bir şekilde organize etmenin, işletmeni genel yönelimi ve elde edilen sonuçlar üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

İşletmenin elde ettiği tüm bu sonuçlar, bir işletmenin ayakta kalması, büyümesi, karlılığı, rekabetçiliği ve yeni koşullara ayak uydurabilme yetkinliği anlamına gelmektedir. Bu yazımızda genel olarak üzerinde duracağımız amaçlar şu şekilde sıralanabilir; İlk olarak bir işletmenin ayakta kalabilmesi ve kar elde edebilmesi için en önemli faktör başarılı olmasıdır. İnsan kaynakları departmanı da işletmelerin bu faktörü yerine getirebilmesi için çalışanların verimli bir şekilde çalışmasını hedeflemektedir.

Bir diğer amaç ise, çalışanların işlerinde başarılı olabilmesi için motive olabilecekleri bir iş ortamında çalışmalarıdır. İnsan kaynakları yönetimi de çalışanların daha iyi bir iş ortamında çalışması için iş yerlerinin kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Bir diğer amaçları ise, bünyesine bağlı olarak çalıştıkları işletmenin hukuksal uyumunu artırmaktır. İş ortamı içerisinde işler, çalışanlar veya dış faktörlere bağlı olarak herhangi yasa dışı hiçbir şeyin gelişmemesi için önlemler alırlar. İnsan kaynakları yönetiminin bir diğer önemli amacı ise, işletmeler arası rekabet avantajı elde etmektir. Bu sayede bünyesine bağlı olarak çalıştığı işletme diğer işletmeler arasında daha çok sivrilecek ve daha fazla kâr marjı elde edecektir. Bir diğer amaç ise, işletmedeki iş gücü esnekliğini garanti etmektir. İnsan kaynakları yönetimi genel olarak yukarıda bahsettiğimiz amaçlar etrafında şekil almaktadır fakat daha detaya inecek olursak insan kaynakları yönetiminin amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz; verimlilik, iş hayatının kalitesi, insan kaynakları hukuksal uyum, işletmeler arası rekabet avantajı sağlamak, iş gücünün uyum yeteneği.

Bahsettiğimiz gibi insan kaynakları yönetimi bu amaçların dışına çıkmadan çalışmalıdır. Ek olarak, insan kaynaklarının bu amaçları gerçekleştirmek için ne tür yöntemler izlediğinden bahsedecek olursak; insan kaynakları yönetimi, ilk olarak, işletme içerisinde çalışanların güvenli ve doğru bir şekilde çalışmalarını ve refah seviyelerinin artışına neden olur. İnsan kaynakları yönetiminin bir diğer amacı ise, bünyesinde çalışanların yeteneklerini en verimli biçimde göstererek kullanmalarını sağlamak ve bu sayede işletmenin kariyer ve başarı sıralamasını en üst seviyede tutmaktır.

Çalışanların yetenek ve bilgi birikimine göre en doğru ve uygun verimi almak çok önemlidir. Bu verim, işletmeyi en üst sıralara taşıyacak ilk basamaktır. Bir diğer amaç ise, çalışanların yaşam ve iş kalitesini artırmaktır. Bu kaliteyi artırmak da insan kaynaklarının sorumluluğu altındadır. Çalışanların refah seviyesini artırmak, geri dönüşlü bir uygulamadır. Çalışanı ne kadar memnun ederseniz, işletmeye de geri dönüşü o kadar olumlu olur ve insan kaynakları yönetimi de bunu baz alarak çalışmayı hedeflerler. Çalışan çalıştığı iş yerinde ne kadar memnun ve mutlu olursa, yaptıkları işten ne kadar zevk alırsa işletme de o kadar gelişerek daha yüksek yerlere gelir. İnsan kaynakları bu amaçları gerçekleştirmek için çalışırlar. İşletme yöneticileri de bu amaçlara ne kadar önem verirse o kadar işletme yararına olacaktır. İnsan kaynakları yönetiminde bu amaçlar haricinde daha birçok amaç göz önünde tutulur fakat hepsi bu amaçların türevleridir. Örnek verecek olursak, çalışanların çalışma saatlerini denetlemek, tatil olanaklarını belirlemek, iş kazalarını engellemek için önlemler almak, çalışma koşullarını iyileştirmek, tazminat, eşit işe eşit ücret ilkesi doğrultusunda hareket etmek, iş analizlerini yapmak, iş atamalarını gerçekleştirmek, işten çıkarılmaları gibi birçok önemli işler insan kaynaklarının yönetiminin sorumluluğu altındadır fakat gördüğünüz üzere hepsi bu amaçlar doğrultusunda gerçekleşen işlerdir.

Çalışanların memnuniyetini ve refah kalitesini artırarak işletmeyi daha iyi yerlere getirmek ve işletme içerisinde bulunan çalışanların yeteneklerini doğru kullanmalarını sağlayarak, çalışanlardan maksimum verim almaktır.

Content Protection by DMCA.com