İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Nedir Ne İş Yapar?

İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyetleri

 • Teknolojinin hızla gelişim sağladığı yeniliğin, dijital hedef ve araçların değişerek evrildiği, yeni fırsat ve olanakları ile işletmelerde değer ve vizyon kazandığı bir çağda insan kaynakları yönetimi faaliyet alanını çeşitlendirerek vizyonuna kalite ve artı nitelikte değer hacmi kazandırmıştır.
 • Günümüzde özel ve kamu kuruluşlarının giderek hayat alanını genişlettiği, sisteme tekno dev araçları ve beşeri faktörlerin yön verdiği gelişim çağında insan kaynakları personel yönetiminden geçiş ve faaliyet alanı daha da artırılmış bir finansal yönetimin yardımcısı hatta can damarı olmayı başarmıştır.
 • İnsan kaynakları yönetimi faaliyet alanı, işletme ve iş hacminin en temel fonksiyonu olan insan sermayesi ve insanı anlama, geliştirme, motive etme, ödüllendirme, yeniden topluma kazandırma, finansal kaynaklara yeniden yön verme, motor beyin fonksiyonlarını en verimli ve hızlı kullanılması bakımından yeni projelere imkan tanıyan unsurları ile işletme araçlarını tanıyan, aşamalı bir şekilde uygulayan dikkat algısı ile kaliteli yapıların, organizelerin kaburgası, en işlek departman hizmetlerindendir.
 • İnsan kaynakları 20.yüzyılın son on yılında hızlı bir gelişim potansiyeli sağlayarak yeniliğini eğitimle taçlandırarak, iş hayatına, iş dünyası konumu ve çalışanlarına çeşitli fırsatlar tanıtarak uzmanlık alanını başka bir alana sevk etmiş; boyut değiştiren kalite anlayışı ile uzmanlık araçlarının seyrini değiştirmesi ile yükselen bir finansal grafik aracı imkânı doğurmuştur.
 • İnsan kaynakları faaliyet alanının da boyut değiştirmesi ile teknoloji yelpazesinin global işletme ve araçlarına olan katkısı, işlem potansiyelinin büyüyen bir kapasite olanağı oluşturması akademik kitle ve araştırmacı uzman teknik ekip mekanizması çalışmalarına değer misyonu sağlamış, insan kaynakları yönetimi faaliyet uzmanlık alanını genişleterek herkesin gıpta edeceği iş disiplini departmanlarından birisi olmasına öncülük etmiştir.
 • Akademisyen ve uzmanlık alanlarının giderek gelişim kaydettiği bu çağlarda insan kaynakları uygulamacı organize sistem elemanlarını harekete geçirmiş, insan kaynakları hayatlarında önemli bir yer edinmiş, giderek toplumun bütün iş kollarına nüksederek, hayatın bir parçası olmayı başaran bir insan kaynakları yöntem ve çarelerinden sayılmıştır.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi faaliyet alanının fonksiyonel dağılımı ve üretkenliği ile insanı, örgüt yapısını ve işletmelerin finansal yapısına kattığı değer ve misyonla, çalışan ve sistem içinde verimliliğe katkı sağlayan herkes için düşünülen; motivasyon eşiğini yükselten, vizyoner değer bilinci ile insanı merkeze alan, örgüt planının en değerli ve dikkat çeken bilim uygulama alanlarındandır.
İlginizi Çekebilir:   Bir İşletmede İnsan Kaynakları Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Nelerdir?

 • İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonel algısı ve yönetimi dikkatle incelenmesi gereken, uzmanlığın, kadro bilincinin, insan üreticiliği, yaratıcılığı, yeni ve vizyoner faaliyet unsurları ile son yılların en çok araştırılan ve bilim dili hâline gelmiş misyonu ile yeni üniversite bölüm ve akademik yapı koordine aracı, öğrenci ve akademisyenlerin bilim ve iş sahası fonksiyonlarının mihenk taşı olmayı başarmıştır.
 • İnsan kaynakları kalite tespiti modeli, personel organizasyonu yöntem ve işleyişi -yapılanması, personel yönetimi sistemi, insan kaynakları plan ve programlanması süreci, ücret politikası yönetimi, eğitim yönetimi, motivasyon yönetimi ve ilgililerce kullanım sahaları -şartları, insan kaynaklarının yöntem ve işlevlerinden olup; fonksiyonel yapısına katkı sağlayarak mesleklerin ve işletme yönetiminin uzlaşmasında öncü hizmet olarak çok önemli bir yere sahip, uzmanlık vasfını almıştır.
 • İnsan kaynakları faaliyet alanını renklendirerek türlü fonksiyon yapısına değer katmasını bilmiştir. Özellikle kariyer planı dâhilinde, liyakat ya da yeterlik ilkesine verilen değer ve misyon, kariyer ilkesi, kariyer bağlamında fırsat, paylaşma, yükselme ilkesi, güvence ilkesi, yansızlık ilkesi, halef yetiştirme ilkesi vs. Yaklaşım ve prensipleri ile uzmanlık alanlarına değer katan bir fonksiyonun temel taşlarını oluşturmuştur. İnsan kaynakları firma ve işletmelerin kamu ve özel sektör ayırmaksızın içinde yeşerdiği, donanımı ve vizyoner bakış açısı ile toplumda ilgi ve merak uyandıran uzmanlık alanı bilim hizmetleri ve departmanlarındandır.
 • İnsan kaynakları doğru insan ve modelleri doğru yerde istihdam etmek, iş sahalarına kazandırmak, iş için gerekli bilgi, beceri, donanım ve yetkinliğe sahip kişileri seçmek, bu yöntemle en uygun ve cazip departmanlarda eğiterek iş mecralarına katmak görev bilinci ve anlayışı ile fonksiyonel yapısına değer katmış, uzmanlık alanı değer vasfı ile yeni ufuk pencereleri açarak, topluma umut aşılamaya devam etmiştir.
 • Finans araçlarının ve sosyal ölçekli iş yeri ve sahiplerinin aradığı da budur: Kaynakları etkili ve verimli kullanarak doğru mesaj verilecek kitleye seslenmek, algısal ayırt edicilik bilgi duvarına katkıda bulunmaktır.

Content Protection by DMCA.com