İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

Günümüzde personel yönetimi alanlarında insan kaynaklarına geçiş artmıştır. İnsan kaynakları yönetiminde insanın en değerli sermaye olduğu anlayışı vardır. İnsan kaynakları yönetimi özellikle yirminci yüzyılın son yarısında yükselme göstermektedir. Bu yükselmenin temelinde yapılan çalışmalar yatmaktadır. Personelin verimliliğini artırmak gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak bordro hazırlamak ve maaşların hesaplanması gibi konular ile insan kaynakları ilgilenmektedir.

İnsan kaynakları kavramının ikinci dünya savaşından sonra ortaya çıktığı düşünülmektedir. Fakat bu kavram daha eski dönemlere kadar gider. Hamurabi kanunlarında Babilliler ücretlendirme sistemlerine yer vermektedir. M.Ö 1600’lerde Çinliler ilk iş bölümü ve uzmanlaşmayı gerçekleştirmişlerdir. Yine M.Ö 400’lerde Çinliler personel devir hızlarını kullanmışlardır. İnsan kaynakları kavramı resmi olarak sanayi devrimi ile karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde ekonomik hayat hızla gelişmiş ve sanayileşme artmıştır. İnsanlar evleri dışında fabrikalarda çalışmaya başlamıştır. 1890’larda ise ilk personel ofisi açılmış böylece personel yönetimi kavramı hayatımıza girmiştir. Bu yıllarda birinci dünya savaşı başlar. Orduya alınacak askerleri seçmek amacıyla psikolojik testler uygulanır. İlk kez orduda kullanılmış olsa bile personel seçimi sözlükteki yerini almıştır.

Büyük Buhran ile birlikten işsizlik artmaya başladı. 1935 yılında ise Rossevelt tarafından sakatlık maaşı, ölüm maaşı, işsizlik maaşı gibi kavramlar ortaya atılmıştır. En önemli gelişmelerden bir tanesi de personel yönetimi ile psikolojinin birleştirilmesidir. Çalışanların verimliliği sadece çalışma koşullarına değil sosyal ve psikolojik kavramlara göre olduğu da tespit edilmiştir. 2. Dünya savaşının başlaması ile birlikte insanlar bilgisayar teknolojisi ile tanışmışlardır. Sosyal ilişkiler bu dönemde önem kazanmıştır. Bu tarihten sonra emeğin verimliliği konusu üzerinde durulmaya başlanmıştır. 1980lerden sonra personel yönetimi kavramına büyük şirketler oldukça önem vermeye başlamışlardır. 1990lardan sonra personel yönetimi kavramı yerini insan kaynakları yönetimine bırakmaya başlamıştır. İnsan kaynakları yönetimi bu dönemden sonra kendini geliştirmeye devam etmiştir.

Sürekli gelişmekte olan insan kaynaklarının amacı;

 • İş yerinde verimliliği sağlamak
 • Personele eğitimler vermek
 • Çalışanların tatmin edilmesini sağlamaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü İş Bulma Olanakları

İnsan kaynakları görev yaptığı işletmelerde uygun personellerin uygun bölümlere atanmasını sağlamaktadır. Çalışanların verimliliğini arttırmak amacı ile de çalışmalar yapmaktadır.

İnsan kaynakları yönetiminin görevleri şu şekildedir;

 • İşletmelerin çalışan sayılarını ve çalışanların niteliklerini belirlemektedirler.
 • İşletmeler ile ilgili planlamalar yapar ve mevcut planlamaları gözden geçirir.
 • Uygun iş pozisyonlarına başvuranların değerlendirmesini yapar ve uygun kişilerin işe alımlarını sağlar.
 • Personelin emeklilik, izin, maaş, eğitim gibi konularıyla ilgilenmektedir.
 • İşe yeni alınan personelin oryantasyonundan sorumludur. Bunun dışında var olan personele gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamaktadır.
 • İşetmelerin insan kaynağı politikaları misyon ve vizyonlarının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.
 • İşletmedeki ast üst arasında köprü görevi görür.
 • İşçi kazalarının bildirilmesinde rol oynar
 • İşletmelerdeki toplam kalite yönetimlerinden sorumludur.
 • Personel ile ilgili dönemsel verimlilik raporlamaları hazırlar.
 • Bunların dışında işverenler için çeşitli raporlar hazırlamaktadır.

İnsan kaynakları elemanı olmak isteyen kişilerin sabırlı, anlayışlı, güler yüzlü, empati kurabilen, büro işlerinden anlayan, başkalarını yönlendirebilen ve etkileyebilen kişiler olması oldukça önemlidir.

İnsan kaynakları çalışanları sakin ve sessiz, iyi aydınlatılmış ve kapalı mekanlarda çalışmaktadırlar. İşletmedeki tüm çalışanlardan insan kaynakları uzmanları sorumludur. İnsan kaynağı planlaması, eğitim, çalışanların verimliliği ile ilgili konularda diğer yöneticiler ve işverenlerle sürekli iletişim halindedir.

Endüstrinin gelişmesi ve insanlara duyulan ihtiyaç bakımından insan kaynakları oldukça önemli bir bölümdür. İş yerinde istenilen personel eğitim durumu bakımından farklılık göstermeye başlamıştır. İşletmelerde insan gücü kaynakları artmış ve insan kaynakları uzmanı ihtiyaçları da artmıştır. İş kanunundaki yeni düzenlemeler ile işe giriş ve çıkışların bir düzen içerisinde olması çok önemlidir. Bu sebeple her işletmenin bir insan kaynakları uzmanı bulundurması şart olmaya başlamıştır.

İnsan kaynakları ön lisans programını başarı ile bitirenler dilerlerse dikey geçiş yaparak bölümlerini dört yıl olarak tamamlayabilirler. Özel sektörde çalışan insan kaynakları uzmanlarının maaşları değişiklik göstermektedir. Genelde 1-4 kat arasında değişmektedir.

Küçük veya büyük işletmelerde ya da devlet kurumlarında rahatlıkla çalışabilirler. Bu yönleri ile iş olanakları oldukça fazladır. İnsan kaynakları bölümüne ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Bu bölümü okuyup insan kaynakları uzmanı olarak çalışanların maaşları da oldukça tatmin edicidir. Her kamu kuruluşunda ya da özel sektörde kolaylıkla iş imkanı bulabilirler.