İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyetleri

insan kaynaklari yonetimi faaliyetleri

İnsan kaynakları, iş hayatı içerisindeki tüm noktalarda karışıklıkların çözümlenmesi ve işletme içerisindeki fonksiyonları hizmet haline getirebilmek ve sunabilmek için çalışan bir alandır. İnsan kaynaklarının faaliyetleri işletmeler için hayati bir değer taşır. Bu işletmelerin bünyesinde bulunan çalışanların denetiminden sorumludur.

Bu ve bunun gibi konularla ilgili her şey insan kaynakları yönetiminin kapsamına dahildir. İnsan kaynakları yönetiminin faaliyet alanı oldukça geniş ve nüfuzludur. Bu alandan kısaca bahsetmemiz gerekirse, ilk adım insan kaynakları planlamasını yapmaktır. İnsan kaynakları yönetim planlamasında neyin nasıl olduğuyla ilgili baştan ve kabataslak planlama yapılması gerekmektedir.

İnsan kaynakları yönetiminin bir diğer faaliyeti ise kadrolama yapmaktır. Kadrolama yaparken ilk olarak yapılması gereken şey, personel bulunmasıdır. Daha sonra bu personeller arasında (yetenek, okuduğu okul, yaş, yaşadığı yer) özelliklere göre seçim süreci gerçekleştirilir. Aralarından pozisyona uygun çalışan seçilir ve daha sonra ise işe yerleştirilir. Bu sürecin en önemli noktası ise seçmiş olduğumuz çalışanın işin gerektirdikleri özellikleri yerine getirebilecek nitelikte bir çalışan olmasıdır. Buna örnek verecek olursak, günlük hayatta iş başvuruları yapıldığı zaman adayların cvleri toplanır ve aday havuzu oluşturulur ve daha sonra işletmenin vermiş olduğu ilanda nasıl bir personele ihtiyacımız var ve bu çalışanın hangi nitelikleri taşıması gerekiyor diye değerlendirmeler yapılır ve buna göre personel seçimi yapılır, bu noktada çok dikkatli olunması gerekmektedir.

İnsan kaynakları yönetim departmanının bir diğer faaliyeti ise, işe alınan çalışanın işe alışmasını ve gelişmesini sağlaması için eğitim sürecinden geçmesini sağlamaktır. İşe alınan çalışana işletme ve iş hakkında bilgilendirme yapılır. Bu sürece de oryantasyon süreci denmektedir. İşletme hakkında verilen bilgiler arasında, işletmenin kurallarından, kim hangi kurala uymak zorundadır, işletmenin nasıl bir kültürü ve çalışma tarzı vardır, işletme hakkında tüm bilgiler verilmektedir. İşle ilgili vermiş olduğumuz iş oryantasyonu ise, o işçinin yapacağı işle ilgili verilen tecrübe paylaşımıdır.

Bu süreçlerden farklı olmak üzere de bir de rotasyon süreci vardır ve bu süreçten de insan kaynakları yönetimi sorumludur. Rotasyon sürecinden kısaca bahsetmemiz gerekirse, bir çalışanın bir departmanda çalışıp bilgi ve tecrübe kazandıktan sonra başka bir departmana geçmesidir. Özetle rotasyonda iş değişikliği ve transferi gerçekleştirilir. İnsan kaynakları yönetiminde bir diğer faaliyet ise performans değerlendirmedir. Performans değerlendirdikten sonra ise çalışanın ücret yönetimi bulunmaktadır.

İnsan kaynakları yönetiminin bir diğer faaliyeti ise endüstri ilişkileridir. Endüstri ilişkileri ile insan kaynakları yönetimi birbirinden ayrı değerlendirilemez. Daha sonra ise yasallar ve kurallar çerçevesinde koruma ve geliştirme faaliyetleri de insan kaynakları yönetiminden sorumludur. İnsan kaynaklarının yukarıda bahsettiğimiz faaliyetleri dışında birçok farklı faaliyeti de bulunmaktadır.

İnsan kaynaklarının bir diğer faaliyeti ise, işletmelerin iş analizini yapmaktır. İşletmelerdeki iş analizi çok önemlidir. İş analizi, bir işletmedeki işlerin en küçüğünden en büyüğüne gelene kadar incelenerek değerlendirme sürecidir. Bu süreçte, iş tasarımı da yapmak hayati önem taşır. İş veren ve çalışan arasındaki ilişkiyi sağlamak için insan kaynakları yönetiminin faaliyetleri arasındadır.  İş tasarımı sayesinde, iş genişletme, zenginleştirme ve kolaylaştırma gibi bazı yöntemler kullanılabilir. Bir diğer fonksiyon ise, insan kaynakları planlaması ve işe alım sürecinin takibidir. İnsan kaynakları planlaması, işletme ile ilgili tüm gereksinimlerinin süreçlerinin kapsamaktadır.

Özetleyecek olursak, işveren ve işe alım süreçlerinin doğru pozisyonda ve doğru çalışanla birleşmesini sağlar. Her işletmenin bünyesinde farklı prosedür uygulamaları ve mülakatları bulunmaktadır ve insan kaynakları yönetimi de bu süreçlerin kontrolünü sağlar. Bir diğer insan kaynakları yönetimi ise oryantasyon sürecinin takibidir. Bu süreç de insan kaynakları için çok önemlidir. Bu sürece önem veren işletmeler ve insan kaynakları departmanı sayesinde işletme değeri daha çok artacaktır. Oryantasyon sürecine önem vermek çalışana verilen değerin bir göstergesidir. Yeni işe alınan bir çalışan için işletmeye ve iş arkadaşlarına alışmak zaman alabilir ve bu psikolojik durumda her işi de etkileyebilir. Oryantasyon süreçlerinde işletmeye yeni dahil olan çalışanların vizyon ve misyon olarak çalışma şekilleri gelişmeye başlar.  Ek olarak ücretlendirme bir işletme için en önemli faaliyetlerden biridir. İşin nitelik ve niceliklerini göz önünde bulundurarak adil ve doğru bir biçimde ücret belirlenmektedir. Çalışanların verimliliği açısında da bu konu hayati önem taşır.

Content Protection by DMCA.com