İnsan Kaynakları Yönetimi Nerede İş Bulur?

insan kaynaklari yonetimi nerede is bulur

İnsan kaynakları yönetimi departmanı son yıllarda ivme kazanmış bir alandır. Günümüzde insan kaynakları yönetimi her alanda çok büyük bir rağbet görmektedir. İnsan kaynakları yönetimi departmanı birçok alanda iş alanı bulunduran bir alandır. Buna bağlı olarak, insan kaynakları departmanında çalışmak isteyen insanların iş bulma ihtimalleri çok daha kolay olacaktır.

İnsan kaynakları yönetiminde çalışan insanların genel amaç ve işlevi, işletme veya küçük firma da çalışan insanların yeteneklerine uygun bir pozisyonda çalışması ve bu pozisyonda çalışma arzusunun ve refahının artması için uğraş veren profesyonel kişilerdir.

Öncelikle insan kaynakları yönetim departmanında çalışmak isteyen insanlar, yönetici pozisyonda çalışılabilir. İnsan kaynakları yönetim pozisyonunda yönetici pozisyonunda çalışan insanlar, işletme içerisinde bulunan çalışanların nitelik ve niceliğinin planlamasını yapar. İnsan kaynakları yönetiminde, yönetici pozisyonunda çalışan kişiler, işletmedeki çalışanların izin, çalışma düzeni, hastalık, pozisyon değişikliği gibi birçok konudan sorumlu olur.

Ayrıca, insan kaynakları yöneticileri, işletme içerisinde bulunan çalışanların insan kaynağı sisteminin geliştirilmesi için çeşitli sunum ve planlamalar yapar. İnsan kaynakları yöneticileri, işletme içinde bulunan iş veren ve çalışanların refah seviyesini artırmaya yönelik motivasyon ve uyum düzeyini artırmaya yönelik fikirler üretir. İnsan kaynakları yönetim alanında çalışmak isteyen insanların çalışabilecekleri sektör ve pozisyonlardan kısaca bahsetmemiz gerekirse, insan kaynakları yönetiminde çalışanlar, iş yönetim ve organizasyon şirketlerinde, eğitim yönetimi sektöründe, halkla ilişkiler alanında, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında, iletişim ve davranışsal yeterlilik alanlarında,  iş sosyal güvenlik hukuku gibi birçok hukuk danışma alanlarında , insan kaynakları planlaması alanlarında çağdaş yönetim sektöründe, marka ve marka yönetimi alanlarında, kamu personelinin örgütlenme alanlarında, istatistik gibi çevre planlama konularında ve daha birçok sektörde iş imkanı veren bir alandır.

Ayrıca, insan kaynakları yönetimi alanı, her firma ve şirketin ihtiyacı olan bir departmandır. Şirket veya firmanın küçük veya büyüklüğü pek önemli değildir. Örnek verecek olursak, yeni açılmış küçük bir işletmenin çalışana ihtiyacı vardır. İşletmenin az veya çok çalışanı olması fark etmeksizin bu çalışanları organize edecek, pozisyonlarını belirleyecek, yeni çalışan alımı yapacak, çalışanların örgütlenmesini sağlayacak, işveren ve çalışanların iletişimini sağlayacak, alt-üst dengesini sağlayacak bir departmana ihtiyaç vardır.  Ek olarak, bu departmanda, her şirkette büyük veya küçük olmaksızın, çalışanlar bulunmaktadır ve bu çalışanların yönetilip belli bir düzende çalışıp verim alabilmeleri adına insan kaynakları yönetimine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu sebeple, insan kaynakları yönetimi her zaman ihtiyaç duyulan bir alan olacaktır ve bu gereksinim de birçok iş imkânı tanımaya fırsat tanır. Bu iş imkânı da gereksinime bağlı olarak, çok geniş ve kapsamlıdır.

Firma veya şirketlerin ana teması ne olursa olsun insan kaynakları yönetimi departmanı daima olmalıdır. Örnek verecek olursak, küçük bir tekstil firmasının da insan kaynakları departmanına ihtiyacı vardır. Büyük bir ticari işletmenin de insan kaynakları departmanına ihtiyacı vardır. Yeni açılmış, gıda şirketinin de insan kaynakları departmanına ihtiyacı vardır.

Kısacası, tüm alanlarda insan kaynakları departmanına ihtiyaç vardır. Sadece, büyük işletmelerin çalışan ihtiyacıyla, yeni açılmış küçük bir firmanın çalışan ihtiyacı arasında farklılıklar bulunmaktadır. Aynı zamanda, işletmelerin ve firmaların sahip olduğu teknolojik yöntem, yönetici, gibi farklılıklara göre insan kaynakları yönetiminin çalışma alanı da buna göre şekillenmektedir. Aynı zamanda, insan kaynakları yönetim alanının iş alanı dışında, çalışan kişilerin sahip olması gereken bazı özelliklerden de bahsetmek de fayda vardır. Ek olarak, insan kaynakları yönetimi alanında çalışmak için bazı özelliklere de sahip olmak iş ortamlarında ekstra avantajlı hale getirebilir ve bu durum insan kaynakları yönetiminin iş olanağını da artıracaktır. Kısaca bahsetmemiz gerekirse , insan kaynakları yönetiminde çalışmak isteyen insanlar, organizasyon ve  büro işlerine meraklı , iş projelerinde ayrıntıları iyi inceleyebilen , iş alanında alt-üst ilişkisinde empati yeteneği güçlü, her konuda sözel yeteneği kuvvetli , çalışanlar arası iletişim becerisi yüksek , iş anlaşmaları veya diğer organizasyonlar için başkalarını etkileyip yönlendirebilen iletişim yeteneği güçlü , sosyal bilimlerle ilgili ve başarılı insanlar insan kaynakları departmanında daha kolay iş bulabilmektedirler.

Content Protection by DMCA.com