İnsan Kaynakları Yönetimi Okumak

İnsan Kaynakları Yönetimi Okunur mu?

 • İnsan Kaynakları Yönetimi; İşe alım, değerlendirme merkezi servisi, atama terfi, yetenek yönetim ve kontrolü, eğitim ve gelişim süreci, kariyer yönetimi planı performans yönetimi, ücret yönetimi ve işleyişi gibi ögeleri içine alan merkezde insan temelli değer yargısı ile ders içerik ve yapı taşı malzemelerini oluşturan bir strateji planının temel unsurları, olmazsa olmaz misyon değerlerini kapsamaktadır.
 • İnsan kaynakları yönetimi göstermiş olduğu performans içerikli strateji planını insandan ve ona etki eden her şeyden etkilenerek kendi değer varlığına armağan etmiştir. İnsanı bu haliyle merkeze alan insan kaynakları yönetimi teknoloji ve onun getirdiği tüm yenileşme hareketine, rasyonel bakış açısına, reel gerçekliğe ve piyasaların iniş çıkışlı finansal hareketliliğine duyarsız kalmamıştır.
 • İnsan kaynakları yönetimi bilimin ve içinde yaşadığı tüm yeni hareketsel olgunun bir parçası hatta misyonuna değer kazandıran, evrilerek denenmemiş olana karşı sempati uyandıran bir dikkat algısına sebep olmuştur. İnsan kaynakları, akademisyenlerin ve tez çalışmalarının odak noktasında olan hizmetlerdendir. Fonksiyonel olarak çeşitliliği ve iş kollarının gelişmiş bir vizyonla farklı türdeki iş alanları seçimi doğrultusunda faaliyet alanını genişletmiştir. Bu sonuç insan kaynakları yönetimi öğrenci ve mezunlarını sevindirecek nitelikte bir çıkarımdır. Kaynakların çeşitlenmesi iş kolu hacmine ivme kazandıracak, merakla bekleyen iş arayan gözlere umut ışığı olacaktır. İş potansiyeli ve hacmi, iş kolu adedi ve kapasitesi ile doğru orantılıdır.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi

 • Planlama, programlama ve strateji geliştirme, kaynakları atıl kapasiteden en verimli ve hızlı bir şekilde topluma kazandırma; sermaye piyasaları ve finansal gerçekliğe insan beyni fikri yolculuğu ile çalışanların koordineli bir şekilde işletme ve piyasalara verimli bir iş potansiyeli ile giriş yapması; İnsan Kaynakları yönetiminin önemini vurgulamak için yeterli görülüp; özellikleri arttırılabilir bir nitelik taşımaktadır.
 • Çalışan ve hizmet veren bir güruhun sadece eğitimli olarak ekonomi ölçeği içinde yaratıcı olması, kapasitesini son noktaya kadar kullanabilmesi yeterli düzeyde görülmemektedir. Önemli olan performans sisteminin doğru ve verimli kullanılması, sonuca dikkatle varılması yönteminin seçilmesidir. Bu noktada insan kaynakları yönetimi ve aşamalı bir şekilde yürüyen odakların kendini yenileyerek, piyasalara can vermesi muhtemel ve beklenen sınavlardandır.
 • Önemi derecesi işletme ve ekonomi şerhlerinin üstün nitelikli başarı kaydetmesi, çalışanlarının almış olduğu verimin katlanarak çoğalan bir ekonomik sosyal malzeme hacmi oluşturmasıdır.
İlginizi Çekebilir:   İnsan Kaynakları Eğitimi

İnsan kaynakları yönetimi insana dokunduğu, onu bir temel yapı taşı olduğunu kabul ederek piyasalarda yeniden şekillenen bir değer olarak gördüğü sürece, insana, istek ve arzularına el verdiği desteklediği sürece asla önemini kaybetmeyecektir.

 • Başarı zincirleme olarak gelişim kaydeden değerlerin bir bütünüdür. İnsan, emek ve sermaye insan kaynaklarına, mali politikalara yön veren performans değer yönetimi araçlarındandır. İnsan kaynakları bu özellikteki değerlere her zaman saygısı olan bu kaynakların içinde hayat bulan bilimsel yönlü etiğe bakış açısı son derece gelişmiş hizmetlerdendir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Önü Açık mı?

 • Globalleşen dünya sistem araçları ve kullanıcılarının her geçen gün yeniden kimlik kazandığı, sosyal ve malı ölçekteki tüm piyasaların giderek değişimin çarklarına ayak uydurmak zorunda kaldığı bir zaman diliminde, yeni iş kollarının ortaya çıkması, yeni figürlerin doğmasının önüne geçememiş, hatta daha çok ilerleme desteği ve ivmesi kaydetmiştir.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi bu hali ile işletmelerin aradığı, iş kollarının sayısı ve türleri ile gelişmişlik düzeyi algısını canlandırdığı alanlardan birisi olmayı başarmıştır.
 • Başarılı iş disiplini ve ahlâkı misyon anlayışı ile göz doldurmayı başaran insan kaynakları yönetimi önü açık ve geleceği parlak hizmet sınıflarındandır. Özel sektör iş hacmine verdiği katkı ve aldığı uzmanlık seviyesindeki eğitim gönüllülüğü vasfı ile her daim yeniliğini ve kalıcılığını ispat edecektir.
 • Dünyanın dönerken, değişimi de beraberinde topuma armağan etmesi, insan kaynakları yönetiminin yeniden doğuş hikâyesine yön vermiştir.
 • İnsan kaynakları yönetimi sadece piyasalara ışık tutan bir denge aracı olarak değil, aynı zamanda master imkânı sunan, akademisyen olmaya fırsat tanıyan önü açık revizyonist bir hizmet bilim servisidir.
 • İstihdam ederken, kendisinin de bu sürece ivedilikle katılıyor olması, tecrübe ve deneyimi hanesine artı yazan kazanımların bütünlüğü ve ayırt ediciliği temel varsayımlarıdır. İnsan Kaynakları yönetimi yönetim, planlama, organizasyon sürecinin en önemli kahramanı ve gelecek vaat eden bölümlerin tanığı, destekçisi projesidir. Her zaman uzmanlığı ve kaliteli vizyonu ile misyonuna değer katacaktır.

Content Protection by DMCA.com