İnsan Kaynakları Yönetimi Psikolojik Bir Yaklaşım

Kurumsal firmaların personel ihtiyaçlarına karşılık oluşan departmana insan kaynakları denilir. İnsan kaynakları yönetimi psikolojik bir yaklaşım insana yatırım olarak algılanmalıdır. İnsan kaynakları bir kurumsal firma için ürüne yatırım değildir. Bu bilinç ile faaliyet sürdüren birçok firma personel ihtiyaçlarına sorunsuz çözüm bulmaktadır.

Çalışan personelin yeteri kadar bulunduğu pozisyona uygunluğu motivasyonu ve verimi arttırmak adına neler yapılabileceği şeklinde yatırımlar gerektirir. Çalışan personellerin kurumun ihtiyaçları doğrultusunda bulunduğu departmanda ve ilgili görevinde başarılı olması beklenir. Personellerin daha başarılı olmaları için hem ortamın hem koşulların büyük önemi vardır.

Bir kurumsal firmanın iyi organizasyonu ve faaliyetinin genel amacı kar etmektir. Kar etmek için ise ürün ve hizmet kalitesi önem taşır. Eskiden makinelerden alınan kalitenin ve kar gücünün yerini zamanla insan gücü, insan yaratıcılığı almıştır. Hem yeni fikirler geliştirilmesi hem de pazarlama stratejileri gelişmiştir. Bu nedenle de İnsan kaynakları yönetimi psikolojik bir yaklaşım önemlidir. İnsana yapılan yatırımın asıl hedefi kar elde etmektir. Elde edilen karın oranını arttırmak pozitif bakış açısı ile insan kaynakları ile gerçekleşir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

İnsan kaynakları ait olduğu kurumların vizyonuna uyum sağlamak zorundadır. İnsan kaynakları yönetimi psikolojik bir yaklaşım elde edebilmek için ise kurumun elde ettiği kazancın insan kaynakları açısından öneminin farkında olması gereklidir. Her firma insan kaynakları konusunda yeterli deneyim ve tecrübeye sahip değildir. Bilinmelidir ki insan kaynakları bir kuruma değer katacak personellerin istihdamı için şarttır. Firmanın ürün çeşitliliği, kurum kültürü, ürünleri kalitesi, ürünlerin tanıtılması ve pazarlaması, firmanın faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli tüm departmanların başında insan kaynakları olmalıdır.

Departmanlarda yer alan personellerin uyum süreci, iyi koşullarda çalışması, performanslarının raporlanması gibi görevleri de kurumlarda insan kaynakları departmanı gerçekleştirir. Fakat insana yatırım denirken salt bir yatırımdan söz edilmemektedir. Bahsedilen personellerin kurum kültürüne adapte olacak şekilde çalışması için yapılan uygulamalardır.

İnsan kaynakları yönetimi sertifika programı içerik açısında akademik ve kurumsal açıdan ağırlık taşıması gereken bir durumdur. Bilgi artışı, toplumun dönüşümü, buna uygun olarak ürünlerin ya da hizmetlerin geliştirilmesi de insan kaynakları yönetimi sayesinde gerçekleşir. Belirlenen amaçlara ulaşılması için insanlar arasındaki ilişkiler, insan kaynakları personellerin her türlü konuda eğitim almalarını da sağlar.

İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik Bir Yaklaşım

İnsan kaynakları yönetimi bölümü çalışan personelleri sadece istihdam etmekle görevli değildir. Her ayrı bölümde bulunan personelin etkinliği, elemanların uyum süreci, daha iyi koşullarda çalışması, raporlarda bulunmak ve personelin verimliliği için çalışır. Olumsuz durumlarda ise çözüm yaratmak ya da personellerin ihtiyacı olan aktiviteleri düzenlemek yine insan kaynaklarının görevleri arasında yer alır.

Kurumların faaliyet nedeni karlılıktır. Bu karlılık oranında ise uygulanan personel politikasının büyük önemi vardır. Personelin kuruluşa maliyeti ve katkıları karşılaştırılır. Bu aşamada ise kurumun personelin verimliliği arttıracak çalışmalarda bulunmuş olması gereklidir. Her kurum insan kaynakları konusunda eğitime ihtiyaç duyar. Verimliliğin artması ve düzenli personel sahibi olmak için bu şarttır. Sürekli aktif çalışan departmanlarda personel yenilikleri kurumlara zarar verir. Bu zarardan korunmak için de personellerin doğru şekilde seçilmesi ve insan kaynakları açısında doğru yönlendirilmesi gereklidir. Firmaların bu konuda yapacağı tüm müdahaleler insan kaynakları yönetimine bağlıdır.

Doğru çalışan bir insan kaynakları da yönetimi kuruluşa kar olarak geri dönecektir. Bir ürün ya da hizmetin kalitesini arttıran, pazarlayan ve şirketin her türlü durumu rapor eden birçok farklı bölüm bulunur. Bu bölümde ilgili özellikleri taşıyan personellerin görev yapması gereklidir. Ayrıca bu personellere uygun çalışma ortamının sağlanması, ekip çalışması, yaşanan sorunlara çözüm odaklı yaklaşılması da çok önem arz eder. Firmalar yaşadığı problemlerde personelleri ile arasına çözüme kavuşturacak insan kaynakları yetkilileri bulundurmalıdır.

Her açıdan bir arada çalışmak ve aynı amaç için mesai harcayan personellerin plan ve düzenleme açısında bir takım eğitimlere katılması gerekmektedir. Kurumsal firmalarda insan kaynakları adına bir takım organizasyonlar mutlaka yapılmalıdır. Bunlar:

  • İnsan kaynakları yönetiminde kişilik analizi uygulama eğitimi
  • Yönetici statüsündeki personel için insan kaynakları yönetimi eğitimi

İnsan kaynakları yönetimi sertifika programıdır.