İnsan Kaynakları Yönetiminde Stratejik Yönetim

insan kaynaklari yonetiminde stratejik yonetim

İşletmeler içerisinde bulunan insan kaynakları yönetimi işletmenin başarısı için büyük önem taşır. Fakat her insan kaynakları yönetiminin işleyiş yöntemi ve bakış açısı birbirinden farklı ilerlemektedir. Bu yöntemler arasında stratejik yöntem kullanmak, en işlevsel yöntemlerden biridir. Bu stratejik yöntemden kısaca bahsetmemiz gerekirse, insan kaynakları yönetimi, çalışanlar ile bir bütün olarak çalışan, onları uyumlu tutan, rekabet üstünlüğü sağlamak ve kalıcı başarı getirmek için kesintisiz bir biçimde sürdürülen yönetim şeklidir.

Stratejik insan kaynakları yönetim şekli, çok geniş bir sistemi kapsayan, çevresel ve iş ortamını göz önünde bulunduran bir yaklaşımdır. Stratejik insan kaynakları yönetiminden kısaca bahsedecek olursak, değişen iç ve dış çevre koşulları, ortaya çıkan karmaşık sorunlar ve yeni yönetim anlayışları işletmenin en önemli rekabet avantajı olan insana stratejik önem vermeyi kaçınılmaz kılmaktadır.

Günümüzde her türlü üretim faktörünün ve özellikle kullanılan teknolojilerin hemen hemen benzer nitelikte olması nedeniyle, işletmeler arasında farklılığı oluşturan ve rekabet avantajı yaratan temel unsur; insan kaynaklarının sahip olduğu yetenek ve kapasitelerdir. Bu nedenle; insan kaynakları yönetim işlevi günlük faaliyetlerin yerine getirilmesinin ötesinde stratejik bir unsur olarak da ön plana çıkmaktadır. Stratejik insan kaynakları yönetimini uygulamaktaki temel amaç, insan kaynakları yönetimi politika ve işlevlerini formüle etmedeki amaç işletmenin amaçlarına ulaşmak için ihtiyaç duyduğu yetenek ve davranışları barındıran çalışanlara sahip olmaktır.

Stratejik insan kaynakları yönetiminde işletmenin rekabet çevresi, ekonomik, politik, demografik, rekabetçi ve teknolojik trendler olarak analiz edilir. İşletmenin stratejik tüm durumları araştırılır, bu araştırma da işletmenin güçlü ve zayıf olan tüm yanlarını öğrenmekle gerçekleşecektir. Daha sonra ise buna bağlı olarak işletme için stratejik bir yönetim planı yapılır. Daha sonra ise işletmenin insan kaynakları yönetimi ve diğer işlevsel stratejilerinin detayına inilir. Örnek verecek olursak, işletme içerisinde izlenen temel politikanın neler olduğu belirlenir ve insan kaynakları seçme ve yerleştirme, eğitim, değerlendirme ve ücretlendirme sistemleri ile işletmenin stratejik olarak belirlenen planının izlenmesinin sağlaması yapılır.

İnsan kaynakları yönetiminde, stratejik işletme hedeflerinin, insan kaynakları stratejileri ve bütünleşmiş insan kaynakları politikaları ve uygulamalarıyla insanlar tarafından nasıl gerçekleşebileceğini tanımlayan bir yaklaşım olarak ele alınabilir. Ek olarak, stratejik insan kaynakları yönetim departmanının yeni birtakım tekniklerle değil de belirli ve kesin kavramlarla desteklenen bir düşünce sistemi olarak değerlendirilmesinde de büyük fayda vardır. Bu sayede, işletmeler için sağlam birer temeller oluşmaktadır ve bu temelde uygulanmakta olan insan kaynakları uygulamalarının analizi genel ya da belirli bir şekilde gelişmektedir.

İlginizi Çekebilir:   Bir İşletmede İnsan Kaynakları Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Stratejik insan kaynaklarının birçok adımı ve yolu bulunmaktadır. İlk adım olarak, stratejik yöntemi tercih eden insan kaynakları yönetimi, ana hedefini belirler ve buna göre işletme yönetim şeklini belirleyerek bu hedefe göre hareket eder. Bu planlama ile her zaman daha disiplinli hareket edilir ve bu sayede uzun ve kalıcı zamanlar içerisinde başarı sağlanmış ve işletmeler arasında sivrilme gerçekleşmiş olacaktır. İkinci adım ise işletme ve çalışanların ortamının koşul ve değerlendirmelerinin iç ve dış analizlerinin yapılması gelmektedir. Bu adım sayesinde ise, daha çok genellemeden özele doğru gidilmiş olur. Çevresel faktörler bir işletme ve insan kaynakları yönetimi için çok önemlidir çünkü çalışanlar buna göre şekillenir. Diğer bir adım ise, profesyonel olarak stratejik gelecek planlarının oluşturulması da çok önemlidir. Bu planlar, çalışanların ve işletmelerde kurumsal düzeyde başarı getirmektedir. Diğer bir adım ise, stratejik fonksiyonların hayata geçirilmesidir. Kurgulanmış ve planlanmış olan tüm bu stratejilerin hayata geçirildiği nokta da bu adımdır. Son adım ise, insan kaynakları yönetiminin stratejik değerlendirilmesi ve kontrol noktalarının belirlenmesidir.  Bu adımlar sayesinde, firmalar arası rekabette ön sıralara gelinebilir ve bu sayede yarar sağlanmış olur. Ek olarak, becerikli, işe bağlı, yüksek motivasyonlu kişilerin istihdamı sağlanmış olur.

Bu bağlamda gerçekleştirilen insan kaynakları stratejisi ile işletme stratejilerinin bütünleşmelerinde rekabetin giderek daha yoğun hale gelmesi, teknolojide yaşanan değişimlerin hızla gerçekleşmesi, çalışma hayatındaki demografik yapının değişmesi, gerek ulusal gerekse küresel boyutta yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve işletmeler arasında gerçekleşen stratejik işbirlikleri etkili olmuştur.

Content Protection by DMCA.com