İnsan Kaynakları Yönetimine Neden İhtiyaç Duyulur?

insan kaynaklari yonetimine neden ihtiyac duyulur

Günümüzde insan kaynakları yönetim departmanı her işletme için vazgeçilmez bir departmandır. Fakat, insan kaynaklarının yönetiminin tarihi dünyada sanayileşme dönemine dayanmaktadır. O zamanlar adı insan kaynakları yönetim departmanı olarak anılmasa da her zaman toplu çalışmalarda insan kaynakları yönetiminin görev ve sorumluluklarını yerine getiren birtakım çalışanlar yer almıştır. Daha sonra ise, küçük firmaların büyüyen işletmelere dönüşmesiyle insan kaynakları yönetiminin varlığına ihtiyaç duyulmuştur.

İşletme içerisinde bulunan en üst pozisyonda veya alt pozisyonda olan her çalışan işletme için çok önemlidir ve onların birbirleri ile veya üst yöneticiler ile iletişimi de işletmenin başarısı için çok önemlidir. İnsan kaynakları yönetimi de bu noktada ihtiyaç konusu haline gelmiştir. İşletme içi aktif iletişimin sağlanması, kurumlarda bulunan sorunların çözülmesi insan kaynakları yönetiminin sorumluluğundadır. Ek olarak, işletmelere verimli çalışan alımı veya çıkarımı da işletmenin iyi yönetilemediği durumlarda tamamen karmaşa haline gelmektedir. Ek olarak, bir işletmenin bel kemiğinin ve başarısının ana sebebinin çalışanlarına bağlı olmakla beraber, doğru ve uygun işçi alımı en önemli konudur. Bu ve bunun gibi işletmelerin başarısına bağlı olan konular insan kaynakları yönetimi departmanını meydana getirmiştir.

İşe uygun profesyonel çalışan alımı iş başarısı için çok önemli olan bir olgudur. İnsan kaynakları yöneticisi de profesyonel olarak bu prosedürleri takip etmesi gerekmektedir.  Bir işletmedeki çalışanların motivesi yüksek olduğunda, huzurlu bir çalışma ortamına sahip olduklarında ve gerekli eğitimlerinin tam olması ile pozisyondan istenilen verim sağlanabilir. Çalışanlar için yapılan harcamalara masraf değil de yatırım olarak bakmak işletme için kurumsallığın önünü açacak ve çok daha verimli, düzenli bir çalışma sistemi elde edilecektir. Gerekli güvenlik önemlerinin alındığı bir ortamda, çalışanların tüm eğitimlerinin tam olduğu durumlarda iş verimi doğal bir sonuç olarak ortaya çıkacaktır.

İnsan kaynakları, işletmenin amacına uygun bir şekilde verim elde etmesini sağlayacak bir birimdir. Bu nedenle doğru değerlendirmelerin yapılması gereken bu alanda, işçi için yapılacak harcamaların maliyet olarak görülmesi ve düşürülmeye çalışılması verim alanında düşüklük olarak işletme sahibine geri döner. İnsan kaynakları yönetim departmanının neden her işletme için gerekli olacağından özetle bahsetmemiz gerekirse, insan kaynakları yönetimi, insana yapılan yatırımın önemini kavramaya yarayan bir sektördür.

İlginizi Çekebilir:   İnsan Kaynakları Yönetimi Geleceği

İnsan kaynakları yönetim departmanı, işletmelerdeki çalışanların yararına birçok faaliyet gerçekleştirir. Kısaca yukarıda bahsettiğimiz faaliyetleri özetleyecek olursak, insan kaynakları yönetim departmanı, çalışanların iş ortamlarını iyileştirici birçok prosedür uygular aynı zamanda sadece iş ortamındaki engelleyici unsurları değil, iş ortamında çalışanların birbiriyle uyumlarını da takip etmekte görevlidir. Ek olarak, insan kaynakları yönetiminde çalışan kişiler, çalışanların iş güvenliği ve sağlığını iyileştirici uygulamalar gerçekleştirmek zorundadırlar. Aynı zamanda, insan kaynakları yönetim departmanında çalışan kişiler, çalışanları maddi ve manevi olarak tatmin etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklere örnek verecek olursak, çalışanların özel hayatları, aile ilişkileri, hastalık, ölüm gibi birçok mazeret bulunduran durumlarda, insan kaynakları yönetiminde çalışan insanların, işletmelerde çalışan mazereti bulunduran insanlara iyi niyet göstermesi gerekmektedir.  Bunlar haricinde avans, yıllık izin, maaş zammı gibi birçok durumlarda da ekstra hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

İnsan kaynakları yönetim departmanında, işletmelerdeki çalışanlara ne kadar özenli ve hassasiyet içerisinde davranışlar gösterilirse, işletmelerdeki çalışanlar, yaptıkları işlerde o kadar başarılı olacaktır. Küçük, büyük işletme veya firmaların hepsinde yukarıda bahsettiğimiz durumların hepsi sıklıkla gerçekleşmektedir. İşte tam da bu noktada her işletme, insan kaynakları yönetim departmanına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, insan kaynakları yönetim alanında çalışan yöneticiler ilgi alanlarına, ihtiyaçlarına, umutlarına, arzularına ve değerlerine önem verir ve bunların farkında olmayan kişileri motive edemeyeceğinin bilincindedir.

İnsan kaynakları yönetimi alanında çalışan insanlar, çalışan insanların duygularına karşı hassas olması sayesinde ortamdaki duygu değişimlerini çok hızlı algılayabilir ve buna göre hareket ederler. Bir kulağı yerde ve bir gözü hep organizasyonun üzerindedir.

İnsan kaynakları yönetim alanında çalışan insanların amacı kontrol değil, asıl amaçları yardım çağrılarını duyabilmek, işletme içerisinde gerçekleşen problemleri görebilmek ve bu problemlerin çözüm noktasında gereken noktalara destek verebilmek, bazı problemlerde zaman zaman kurtarıcı olabilmek ve işletmelerdeki çalışanları kısa sürede organize ederek işletme içerisinde gerçekleşen sorunları kimse zarar görmeden çözebilmektedirler.

Content Protection by DMCA.com