İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi

insan kaynaklari yonetiminin gelisimi

İnsan kaynakları yönetiminin gelişimi çok eski bir zamana dayanmaz. 20-25 yıl içerisinde bu kadar önemli hale gelen insan kaynakları yönetimi departmanının ana hedefi çalışanların yönetimidir. Küçük ve günümüz şirketlerinin çalışan yönetimi sisteminden insan kaynakları yönetimi sistemine nasıl geçildiğini anlamak için insan kaynakları yönetiminin gelişimini incelemek de fayda vardır.

İnsan kaynakları yönetim departmanının gelişiminden kısaca bahsetmemiz gerekirse,  işletme içerisinde çalışanların yönetimi hususundan, insan kaynakları yönetimine profesyonel  bir şekilde geçişinde ülkelerin kültürel , ekonomik ve sosyal yönden gelişmeleri , işletmelerdeki çalışanların davranışlarını inceleme, işletmelerdeki çalışma koşullarını düzenleme , iş yerlerindeki ve çalışanların refah seviyelerinin artması ve ülke ve dünyadaki teknolojinin son zamanlarda artması gibi birçok unsur vardır.

Kısaca insan kaynakları departmanının tarihçesinden bahsedecek olursak, insan kaynakları yönetiminin gelişimi, sanayi devriminin meydana gelmesinden hemen sonra teknolojinin değeri artmış emek de değersizleşmiştir. İnsan kaynakları yönetim departmanını, sanayi devriminden itibaren hızla devam eden teknolojik gelişmeler birçok yapıyı etkilemiştir. İnsan kaynakları yönetiminde, sanayi devriminde özellikle rekabet ortamında ayakta kalabilme çabaları, örgütleri yeni yönetim arayışlarına yöneltmiştir.

Bu yönetim arayışları çerçevesinde en iyi örgüt yapısının nasıl oluşturulacağı sorunu üzerinde odaklanan örgüt kuramlarının “insan unsurunu” fark etmeleri uzun sürmemiştir. Örgüt kuramlarındaki gelişmeler, “insan unsuruna” bakış açısını da değiştirmiş, örgütlerin personel yönetimini ve daha sonraları yerini alan insan kaynakları yönetimi uygulamalarını yakından etkilemiştir.

İnsan kaynakları yönetim alanında, endüstri devrimine kadar aristokratlardan oluşan soylu sınıfın gözünde çalışmak sadece kölelere ait olan bir görevdir. Ek olarak, bu dönemde meslek ve iş sahibi olmak insanlar için önemli bir değer haline gelmiştir. Sanayi devrimiyle beraber çalışanların toplu halde bir arada çalışmalarıyla beraber personel yönetim kavramı ortaya çıkmıştır.  1950’li yıllarda personel yönetimi olarak adlandırılan insan kaynakları yönetimi örgütsel olarak hissedilmeye başlamıştır. Bunun dışında sanayi devriminden sonra iş ortamlarında çalışma koşulları iyileştirilmiştir.  Bu iyileştirilmelere örnek verecek olursak, 1950 ve 60’lı yıllarda çalışanlar zor koşullar altında yaşam mücadelesi verirken günümüzde ise en alt basamaktan en üst tabakaya kadar çalışanlar sağlıklı ve güvenli iş ortamlarında çalışmaya başladılar.   İnsan kaynakları yönetim alanları geliştikten sonra çalışanlar için iş doyumuna ulaşmak daha kolay bir hale gelmiştir.

Zaman ilerledikçe insan kaynakları departmanı, işletmelerin ihtiyacı olan iş alımına, çalışanların eğitim seviyelerine, çalışanların ücret ayarlamasına, işletmeler arası veya çalışanların gerekli prosedürleri yerine getirmesindeki hukuki bağa, işletmelerin iş başarılarındaki verimliliğe, işletmelerde çalışanların, maddi ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasına kadar birçok alanda sorumluluğu üstüne almıştır. Günümüzde ise insan kaynakları yönetiminin önemi sanayi devriminden bu yana etkisini tüm dünyada göstermeye başlamıştır.

Dünya ve ülkedeki iş gücü maliyetleri, çalışanının verimliliğinin tespit etme ve çalışanların iş gücü prosedürleri, dünya ve ülke piyasasında iş gücü dengesi ve değişimler, iş gücünde olumlu olumsuz tüm belirtiler bunların hepsi ve daha bunun gibi türev konular insan kaynakları yönetim departmanının sorumluluğu altına girmiş insana yapılan yatırımın önemi kavranmıştır. İnsan kaynakları yönetim departmanında, çalışan ve yönetici ilişkileri, insan ilişkileri, personel yönetimi ve bu konulardaki bilgi ve ilkeleri farklı bir bakış açısında ele alır. Ek olarak, insan kaynakları yönetiminin tarihçesi çok eski olmasa da profesyonel olmayan bir şekilde eskiden beri varlığına devam etmiştir.

Günümüzde ise özellikle, önemli ve büyük işletmelerde çalışanlara ve iş verenlere bilgi vermek amacıyla birçok konferans ve kongre gibi eğitici sunumlar hazırlanmıştır. Ek olarak, bu eğitici sunumlar sadece ülke içinde değil dünyanın her bir yanında küresel bir etki yaratmıştır. Bu eğitici sunumlar, ülkemizde bütün yatırımlardan önce insana yapılan yatırımın her zaman geri dönüşlü olacağını ve çalışanların haklarını korumanın her şeyden daha değerli olduğunu vurgulamıştır.  Ek olarak günümüzde ve ülkemizde ise sosyal medya şirketlerinin bazı sektörlerinde çalışma ortamı, yönetim kalitesi, insan kaynakları gibi birçok yorumlar da halka açık hale gelmiştir. Bunun yanı sıra, bazı işletmelerin nitelikli ve kalifiye çalışanları elde tutmak için hiçbir şey yapmamaları da gözden kaçmamaktadır.

Content Protection by DMCA.com