İş Analizi

İş Analizi

İş analizleri, insan kaynakları yönetiminin en önemli ve değerli noktalarından biridir. Henüz işletme kuruluş aşamasındayken iş analizleri yapılmalıdır ve bu analizler beş yılda bir tekrarlanmalıdır. İş analizlerinin bize sağlayacağı birçok yarar bulunmaktadır. İnsan kaynakları fonksiyonlarının hemen hemen bütün süreçlerinde önümüze çıkmaktadır.

İş analizleri nedir?

İş analizi; işletmede yapılmakta olan işler hakkında gerekli bilgilerin

 • toplanması,
 • değerlendirilmesi ve
 • örgütlenmesidir.

İş analizi ile işletmedeki tüm işlerle ilgili bilgiler toplanır, kaydedilir ve irdelenir. İş analizi sadece işin içeriğinde olan görevlerin belirlenmesiyle olmayıp,

 • beceri,
 • deneyim,
 • eğitim gibi, işin başarılması için insan kaynağında aranan nitelikler ve yapıldığı ortam ile ilgili bilgilerin toplanmasını da içerir.

İş analizi süreçlerinde;

 • Yapılan iş nedir?
 • Bu iş niye, neden yapılıyor?
 • Bu iş hangi görevlerden oluşmaktadır?
 • Bu işte hangi araç ve gereçler kullanılmaktadır?
 • Bu işi yapacak kişinin tecrübe, eğitim, yetenek vb. özellikleri ne olmalıdır?
 • Bu iş için ne düzeyde bir denetim gereklidir?
 • İşin riski ne derecedir?
 • İş için çalışma ortamı nasıl olmalıdır?
 • Bu işi yapacak kişiden beklenen performans düzeyi nedir? gibi sorulara cevap aranmalıdır.

İş analizi süreçleri kurum tarafından eğitimli kişilerle yapılabilmektedir. Konu hakkında yeterli bilgi veya tecrübesi olunmaması halinde dış kaynaklardan yararlanmak anlamlı olabilmektedir.

İş Analizleri Toplama Yöntemleri

İş analizlerinin toplanması aşamasında farklı yöntemler uygulanır. Bu yöntemler harmanlanarak doğru sonuca ulaşılmaya çalışır. Bu yöntemler;

 • Anket,
 • Gözlem,
 • Görüşme,
 • Yapılan işler ile ilgili işgörene günlük tutturma,
 • İş analizi uzmanı tarafından işin ana özelliklerinin belirlenmesi,
 • Grup görüşmeleri,
 • İşgörenleri çalışırken filme alma gibi yöntemlerden oluşmaktadır.

Analizlerin hazırlık aşaması, bilgilerin toplanması ve uygulanması süreçleri işletmelere göre farklılık göstermektedir. Bazı işletmelerde bir ayda tamamlanabilirken, bazı işletmelerde 6 aya kadar sürebilmektedir.

İş analizleriyle ilgili danışmanlık almak için 0850 255 18 62 numaralı telefonumuzu arayabilir veya info@hrjoint.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

İş analizi eğitimlerine ise, buradan ulaşabilirsiniz.

  Content Protection by DMCA.com