Japonya’da İnsan Kaynakları Yönetimi

Japon şirketlerin başarısı oldukça sık konuşulan bir durumdur. Birçok eğitim ve toplantılar da övgü ile bahsedilmektedir. Japonların insan kaynakları alanın da en önemli özelliği ömür boyu istihdam etmeleridir. İstikrarlı güçlü şirketler de sürekli olarak alım yapılır. Japonların en önemli kurallarından bir tanesi de 55 yaşına gelen çalışanlar emekliye ayrılırlar. İşletmeler emekli olan kişiye belli bir tutar da ikramiye öderler. Japon yönetimin de önemli olan bir diğer özellik ise yavaş değerlendirilen terfi sürecidir. Bir insan işe girdikten sonra ancak uzun bir süre geçtiği zaman terfi alabilir ve bu süre zarfında ise kendisiyle aynı pozisyonda çalışanlardan daha yüksek maaş da alamaz. Burada çalışan tüm personel uzun dönem de değerlendirilir. Dünyanın en çok çalışan insanları olarak bilinen Japonlar iş hayatına önem verdikleri kadar iş hayatında ki molaları da önemsemektedirler. Uyku molası onlar için oldukça önemlidir. Uyku molası yaptıkları zaman her çalışanın verimi daha da fazla artmaktadır. Bu nedenle Japonya’da insan kaynakları yönetimi oldukça önemli ve herkesin özenli bir şekilde çalıştığı bölümdür.

Ülkemizde insan kaynakları alanında önemli çalışmalar ve eğitimler yapılmaktadır. Her insan kaynakları yöneticisinin gelişmesi ve kendiniz daha iyi bir şekilde ifade etmesi için gerekli eğitim sertifikaları da düzenlenmektedir. Ancak yurt dışında bu durum daha geniş çaplı olarak ele alınmaktadır. Özellikle Japonya da çalışanlara ve çalışanların değerlerine sahip çıkılmaktadır. Her bir çalışan gerek çalışırken gerekse işten ayrıldığı süreçte gerekli tüm hakları da verilmektedir. Bu nedenle Japonya gibi gelişmiş ülkeler de insan kaynakları yönetimi ciddi anlamda ele alınmaktadır.

Küreselleşme ve İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletmelerin bölgelere faaliyetlerini yaymaları ile birlikte insan kaynakları yönetim süreci yetersiz kalmış ve disiplinsizler de meydana gelmiştir. Dünya da faaliyet gösteren çok uluslu şirketler farklı kültürlerinde iş gücünü barındırmaktadır. Globalleşme insan kaynakları yönetimi konusunda kaçınılmaz bir durumdur. Küreselleşme ülkeler arasında bulunan politik, ekonomi ve sosyal ilişkilerin gelişmesi ve yaygınlaşması, ülkeler arası ilişkilerin yoğunlaşmasında önemli bir kavramdır. Her ülkenin kendine özgür bir değer bulunur. Bu değerler etrafında meydana gelen birikimler sınırları aşarak dünya çapında da yayılma durumuna gelmiştir. Küreselleşme olgusu sermaye ve iş gücü anlamında meydana gelen bir bütün olarak ifade edilmektedir. Bu gelişmelerle belirginleşen eğilimler küreselleşme olgusunun daha geniş ve kapsamlı bir şekilde ele alınmasına da neden olmuştur.

İnsan kaynakları yönetimi her geçen gün ilerleyen ve gelişen bir bölümdür. Bu alanda iş bulmak da oldukça basittir. Her geçen gün kurumsal firmalar iş ilanı açarak istihdam yaparlar. İlanlara bakarak insan kaynakları alanında kendinizi geliştirebilir ve hatta gerekli sertifika eğitimlerine de katılarak ilerleme sağlamanız da mümkün.

Liderlik ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Geçmişten günümüze kadar olan süreçte insan kaynakları farklı amaçlara yönelik bir biçimde sürdürülmüştür. Özellikle son yıllar da insan kaynakları yönetimi küreselleşen dünya da iş ve eğitimin bütünleşmesi, üretkenliğin de artması ile insanların işe daha kolay bir şekilde adapte olabilmesi kalitenin artması açısından önemlidir. İnsan kaynakları biriminde çalışan liderlerin başarılı olabilmesi için ilkelere bağlı kalarak işini sürdürmesi gerekir. Liderlerin çalışanları etkileme durumu göz önüne alındığı zaman en başta yeterlilik ilkesine uyarak başarı sağlaması oldukça önemlidir. Liderler departman içerisinde bulunan çalışanların iletişimini güçlendirmesi, güvenliğini sağlaması ve iş ortamına karşı herkesin uyum sağlamasına yardımcı olması gerekir. Eşitlik ilkesi durumuna bağlı kalarak her çalışana da eşit davranmak zorundadır. Liderlik kavramı diğer çalışanların üzerinde oldukça etkilidir. Çalışan kişilerin birbirleri ile olan iletişimleri, memnuniyetleri, mutluluk duyguları, işin yavaşlama süreci, disiplinsizlik gibi sorunlar da liderlerin etkisi büyüktür. Liderlerin yönetime etkisine paralel olarak çalışanlar da meydana gelen bir diğer sorun ise devamsızlıktır. Sürekli aynı işi yapan çalışanlar da başarısızlık sonucunun ortaya çıkmasını engelleyen lider, çalışanlar arasında gerekli iş gücü devrini de yaparak bu durumun önüne geçmesi gerekir. Sonuç olarak insan kaynakları yönetimin de her ne kadar başarılı veya başarısız da olunsa liderliğin payı oldukça büyüktür. Ortaya çıkacak her türlü olumlu veya olumsuz durumda liderlik çok etkilidir.