Öğrenme Deneyimi Danışmanlığı

Öğrenme Deneyimi Danışmanlığı

Covid-19 Küresel kriziyle yeni normallerimizin normalleşmesiyle birlikte geleneksel Eğitim ve Gelişim Yönetimi anlayışında da köklü değişiklerin yaşanmasına sebep oldu. Bu değişiklik artık şirketler eğitim ve Gelişimi faaliyetlerinin şirketlerin iş stratejileriyle uyumlu hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır.

İş Stratejileriyle uyumlu hale getirme yaklaşımı Öğrenme deneyimi yönetimi anlayışına geçişle mümkün olmaktadır.

Öğrenme Deneyimi Yönetimi Nedir?

Müşteri Deneyimi Yönetimi anlayışından ilham alan bu yaklaşım ürün ve hizmet geliştirmeye odaklanmak yerine müşteri deneyimi geliştirmeye odaklanmak artık şirketler için nasıl gereklilik haline geldiyse; eğitim tasarımları yapmak ve gelişim araçları üretmeye odaklanmak yerine çalışanların öğrenme deneyimlerinin geliştirerek organizasyonun iş hedeflerini ulaşmasını sağlayacak yöntemler ve stratejiler izlemek gerekmektedir.

Öğrenme Deneyimi Tasarımı 3 amaca hizmet eder

  • Organizasyonun bir problemini çözer
  • Çalışan deneyimini odağına alarak, çalışana bir değer sunar
  • Ölçülebilir iş çıktıları üretir.

İnsan kaynakları departmanları bu amaçları gerçekleştirebilmek için organizasyonun karşılaştığı problem türleriyle eğitim ve gelişim faaliyetlerini hizalar.

Öğrenme Deneyimi Danışmanlığında Ne Sunuyoruz?

Organizasyonunuzun eğitim ve gelişim faaliyetlerini Öğrenme deneyimi yaklaşımı ile iş hedefleriyle uyumlu hale getiriyoruz.

Organizasyonun karşılaştığı problem türleri neler?

Günümüz iş dünyasında karşılaştığımız problemler farklı karmaşıklık seviyesine sahip ve hepsi için aynı çözüm yaklaşımlarını uygulamamız mümkün değil. Farklı karmaşık seviyelerine sahip olması bizlerin problem çözerken çevik ve pragmatik bir şekilde yaklaşmamızı da engelliyor. Bu engelin üstesinden gelebilmek için problemleri 4 türe ayırıyoruz:

  1. Basit (aşikar) problemler: Sorun belli, sebep bellidir.
  2. Karışık (komplike) problemler: Sorun belli ama olası sebepleri vardır.
  3. Karmaşık (kompleks) problemler: Ne sorun belli ne de olası sebepleri bellidir.

Kaotik Problemler: Sorun ortadır, hızlı aksiyon alınmalıdır.

problemin turleri hrjoint

İK Eğitim ve Gelişim Profesyonellerini Değişime Adapte Ediyoruz 

ogrenme deneyimi tasarimi

    Content Protection by DMCA.com