Performans Yönetim Sistemi | Hrjoint İnsan Kaynakları

Performans Yönetim Sistemi

Performans Yönetim Sistemi

İşletmelerin iş yapış şekillerine göre farklı performans sistemleri uygulanabilmektedir.

Örneğin X Perakende mağazasında çalışan işgörenlere hem yetkinlik bazlı hem de hedef bazlı performans sitemi uygulanabilir. İşletmelerin kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri çerçevesinde oranlamalar yapılabilmektedir. X perakende mağazası çalışanlarının aylık değerlendirmeleri;

YETKİNLİK ORANI: %60

HEDEF ORANI: %40 

Bu oranlar istek ve taleplere göre değiştirilebilir.

Başka bir örnekte ise, Y işletmesinin özellikle yaptığı iş yazılımdır. Buradaki yazılım uzmanına verilecek hedef çok yüksek olmamalıdır. Aksine Yetkinlik oranı artırılmalıdır. Yetkinliklerin içerisinde bulunan (Temel, Teknik ve Yönetsel) %70-%80 düşünülebilir. Çünkü yazılım uzmanının işi satış veya pazarlama değildir. Daha doğrusu satış pazarlama olsa bile ağırlıklı yaptığı iş yazılımdır. Aşağıda İşletmelerin kurumsal ve bireysel performans sistemlerini kurgularken uygulayabilecekleri süreçler gösterilmiştir.

HEDEF YAYILIM SÜRECİ

admin