İnsan kaynakları yönetimi bir bilim dalı olup, ülkemizde bu bilim dalına yönelik eğitimler fakültelerde 2 yıllık yüksekokul, 4 yıllık üniversite..