Yetkinlik Yönetimi Yetkinlikler; bilgi, beceri ve tutumlardır. Bilgi+Beceri+Tutum(Davranış)= Yetkinlik. Yetkinliklere kısa bir örnek vermek gerekirse, bir matematik öğretmeninin üniversitede ve..