Prosedür, Yönetmelik ve Talimatlar İşletmedeki işlerin sürekli ve sağlıklı işleyebilmesi için bir takım yazılı kurallara gerek duyulmaktadır. Bu yazılı kurallar..